Sisältö

Lukudiplomi

Alakoulun 1.–6. -luokilla sekä esikoululaisilla on mahdollisuus suorittaa Kempeleen kirjaston oma lukudiplomi. Lukudiplomin tavoitteena on innostaa oppilaita lukemaan ja tutustuttaa heidät kirjallisuuden eri muotoihin.

Lukudiplomia varten luetaan 4–6 kirjaa, jotka valitaan lukudiplomilistoilta. Kirjoja saa lainaksi kirjastosta. Mikäli haluttu kirja on lainassa, sen voi varata maksutta. Myös äänikirjan kuunteleminen hyväksytään suoritukseksi. Jokaiselle luokka-asteelle (0–6) on oma kirjalista. Kirjalistat ja lukudiplomikeräilykaavakkeet löytyvät sivun alalaidasta ja niitä saa myös kirjastosta. 

Lukudiplomin suorittamista valvoo oma opettaja, jolta saa ohjeet tehtävien tekoon. Opettaja voi hyödyntää alta löytyviä esimerkkitehtäviä lukudiplomikirjojen suorittamisessa tai keksiä tehtäviä itse. Osalla Kempeleen kouluista on käytössään myös Kempelen kirjaston laatima lukudiplomivihko, josta löytyy valmiita tehtäviä. Kun kaikki tehtävät on tehty, opettaja toimittaa diplomin suorittaneiden oppilaiden nimilistan kirjastoon. Kirjasto valmistaa lukudiplomit ja lähettää ne takaisin kouluille oppilaille jaettaviksi. Opettaja jakaa diplomit keväällä todistustenjaon yhteydessä. Suoritusmerkintä voidaan lisätä myös kevättodistukseen. Kirjasto arpoo vuosittain kaikkien lukudiplomin suorittaneiden kesken kirjapalkintoja.

Huom! Lukudiplomin voi suorittaa myös soveltaen ryhmän tason mukaan. Luokka voi tutustua kirjoihin yhdessä ja opettaja voi lukea kirjoja oppilaille ääneen.

Lukudiplomilistat

Eskarit

1.luokka

2.luokka

3.luokka

4.luokka

5.luokka

6.luokka

Lukudiplomikeräilykaavakkeet

Eskarit

1.luokka

2.luokka

3.luokka

4.-6.luokat

Esimerkkejä lukudiplomitehtävien suoritustavoista löydät täältä.