Sisältö

Tonttitarjonta

Vuoden 2018 rakentamiseen tulevat asuinalueet ovat Linnakangas ja Metsärinne

Tonttihaku on tarkoitettu oman asunnon rakentamiseen, jossa hakijalla on 2 v. asumisvelvoite.
Metsärinteen paritalotontteja voivat hakea myös ammattirakentajat.

- Linnakangas / Veijarinkurvin tontit sekä Metsärinne / Riekonjälki ja Riekonkieppi, haku varausjärjestyksessä 24.11.2017 klo 7.00 alkaen, Kunnantalo / Asemantie 1.
Puhelin- ja sähköpostivarauksia otetaan vastaan klo. 9.00 alkaen, p. 050-4636 504,
petri.joro(at)kempele.fi.

Linnakankaan tonteille pääsee rakentamaan aikaisintaan 1.5.2018 ja Metsärinteen tonteille aikaisintaan 19.6.2018.

Veijarinkurvin tontit opaskartalla ja kaavakartalla
Metsärinteen tontit opaskartalla ja kaavakartalla

Kunnanvaltuusto on päättänyt 9.11.2015 tonttihinnoittelun periaatteet. Tonteille määritetään tonttikohtaiset hinnat sen perusteella, miten ne sijaitsevat korttelirakenteessa (ilmansuunta, rajautuminen katuihin tai naapureihin).

Korttelin 26275 tontit 2-5 on varattu korkeimman tarjouksen tehneille.

Vuoden 2018 rakentamiseen tarkoitettujen tonttien hinnat.

Tonttipörssistä löytää aina ajantasaisen tilanteen vapaana olevista tonteista.