Sisältö

Tonttitarjonta

Huom! Tontit ja asuminen- sivulla on ennakkotietoa uusimmasta elokuussa järjestettävästä tonttihausta.

Vuoden 2018 rakentamisen asuinalueet ovat Linnakangas ja Metsärinne

Marraskuun 2017 tonttihaussa varattiin kaikki Linnakankaan alueen tontit. Metsärinteen alueella on jäljellä vapaita tontteja ja ne on siirretty jatkuvaan hakuun tonttipörssiin.Tontit on tarkoitettu oman asunnon rakentamiseen, jossa hakijalla on 2 v. asumisvelvoite.

Tonttipörssistä löytää aina ajantasaisen tilanteen vapaana olevista tonteista.

Ammattirakentajat voivat hakea Metsärinteen paritalotontteja. Maaliskuun alusta lähtäen he voivat hakea myös omakotitontteja, 1 kpl/varaaja.

Linnakankaan tonteille pääsee rakentamaan aikaisintaan 1.5.2018 ja Metsärinteen tonteille aikaisintaan 19.6.2018.

Veijarinkurvin tontit opaskartalla ja kaavakartalla
Metsärinteen tontit opaskartalla ja kaavakartalla

Kunnanvaltuusto on päättänyt 9.11.2015 tonttihinnoittelun periaatteet. Tonteille määritetään tonttikohtaiset hinnat sen perusteella, miten ne sijaitsevat korttelirakenteessa (ilmansuunta, rajautuminen katuihin tai naapureihin).

Vuoden 2018 rakentamiseen tarkoitettujen tonttien hinnat.