Sisältö

Tonttitarjonta

Kempeleen kunnan haettavissa olevat tontit

Tällä hetkellä kaikki omakotitontit on varattu. Mikäli jokin tonttivarauksista peruuntuu, laitamme tontin haettavaksi tonttipörssiin.

2018 syksyllä haettavana olleiden tonttien usein kysytyt kysymykset

Onko alueelle rakennustapaohjeita?

Alueelle ei ole rakennustapaohjetta. Aluetta koskee Kempeleen kunnan rakennusjärjestys siltä osin, kuin asemakaavassa ei ole toisin määrätty. Tähän on koottu vastauksia joihinkin kysyttyihin kysymyksiin.

Mitä tulee Ihmemaantien Y-tontille?

Y-merkintä tarkoittaa yleisten rakennusten korttelialuetta. Tämä voi asuinalueella tarkoittaa käytännössä palvelujen, esimerkiksi päiväkodin, rakennuspaikkaa. Tällä hetkellä tontin käytölle ei ole tiedossa olevia suunnitelmia. Mahdollisessa tulevassa käytössä huomioidaan paikan luonne asuinalueen osana.

Mitä tulee Ihmemaantien jatkoksi itäpuolelle?

Ihmemaantien kautta täytetty maanläjitysalueen osa on täynnä, joten toimintaan liittyvä raskas liikenne on loppunut. Pidemmällä aikavälillä läjitysalue tullaan maisemoimaan virkistyskäyttöön ja alueelle rakennetaan ulkoilureittejä.

Tarvitaanko maaperätutkimus ja kuka sen tekee?

Ostaja kustantaa maaperätutkimuksen. Tutkimuksen hintaluokka liikkuu noin 500 - 600 eurossa. Rakennettavuusselvityksestä saadun suuntaa-antavan tiedon mukaan alueella olisi kangasmaastot ja siten normaalit perustamisolosuhteet.

Milloin täytyy aloittaa rakentaminen?

Aikataulu on aika väljä: rakentaminen on aloitettava viimeistään 30.6.2020.

Mitä rakennuksia ja miten tontille saa sijoittaa?

Useimmille tonteille on osoitettu ohjeelliset rakennusalat katkoviivalla. Rakennukset pyritään sijoittamaan pääosin ohjeellisen rakennettavan alueen sisälle ja sen suuntaisesti. Osalla tonteista on osoitettu pakottava päärakennuksen tai autosuojan sijoittaminen tontilla nuolimerkinnällä joko katualueen tai istutettavan alueen reunaan. Tällaisesta rakennusten sijoittamisesta Keisarinkurvi ja Sankarinkurvi ovat Linnakankaalla toteutuneita esimerkkejä.

Paljonko tontilla on rakennusoikeutta?

Rakennusoikeus on osalla tontteja ilmoitettu numeroilla 250, mikä tarkoittaa 250 neliömetrin rakennusoikeutta. Muilla tonteilla on rakennusoikeus ilmoitettu merkinnällä e=0,20 tai e=0,25, mikä määrittää rakennusoikeuden suhteessa tontin pinta-alaan: ensimmäisessä 20% tontin pinta-alasta ja jälkimmäisessä 25%. Lisäksi tontilla voi olla osoitettu t 50 -merkinnällä 50 neliömetriä päärakennusmassasta erillisen autotallin tai muun talousrakennuksen rakentamiseen.

Voinko rakentaa aidan?

Tontin rajalle saa rakentaa aidan. Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapurille, liikenteelle eikä kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle. Kadun tai viheralueen puoleisen aidan huollosta vastaa rakentaja. Tonttien väliselle rajalle rakennetun aidan saa rakentaa molempien maanomistajien suostumuksella ja rajanaapurit vastaavat huollosta puoliksi. Kunta ei rakenna tai huolla raja-aitoja. Rakennettu aita edellyttää luvittamista. Pensasaidan saa istuttaa ilman erillistä lupaa.

Voinko liittyä kaukolämpöverkkoon?

Alueelle selvitetään mahdollisuutta liittyä kaukolämpöverkkoon. Oulun Seudun Sähkö kartoittaa tontin varanneiden kiinnostuksen liittyä kaukolämpöverkkoon ja arvioi sen perusteella, toteutuuko alueelle kaukolämpömahdollisuus, sekä millä hinnalla siihen voi liittyä.