Pirilän ja Kirkonseudun vihreä taajama

Alueen sijainti

Kartta, jossa vihreällä väritetty Pirilän, Kirkon sekä Piriläntien varren alueet.

Alueen luonnehdinta

Pirilän ja Kirkonseudun alue on historialtaan ja luonnoltaan rikas ja vehreä keidas keskustaajamassa. Puutarhaoppilaitoksen ympäristössä vuosikymmenten aikana kasvaneet puuryhmät ja lampi, niityt ja ruusutarhat, koivukuja sekä vanhan Pirilän pihapiiri muodostavat viehättävän puistomaisen kulttuuriympäristön. Piriläntien vastapuolella puolestaan aukeaa perinteikäs peltomaisema. Alue on suurelta osin oppilaitosten ja kirkon muodostamaa julkista ja puolijulkista kokonaisuutta kunnan sivistyksen ja kulttuurin ytimessä. Vehmaan kulttuurialueen maankäytön muuttumisen on tapahduttava herkällä kädellä piirtäen.

Pirilän puutarhaoppilaitoksen toimintojen väistyessä alueen puistoluonnetta ja omaleimaista identiteettiä tulee vaalia myös uudisrakentamisen yhteydessä. Sopivat rakennuspaikat eri tyyppisille asuinrakennuksille sekä palvelurakennuksille tutkitaan asemakaavatyön yhteydessä. Pirilän alueen eteläosa jatkaa Kirkkotien rajautuvaa ja viihtyisää raittiympäristöä.

Peltoalueelle rakentuu tulevaisuudessa Tähkälä: perinnemaisemaan istutettu pientalovoittoinen puurakentamisen alue, joka jatkaa Paiturin ja Savikorven muodostamaa reunapitsiä maisemapeltojen äärellä.

Havainnekuva Tähkälän alueesta. Etualan nurmialueen ja pyörätien takana puutaloja ja niiden takana peltomaisemaa. Ihmiset pelaavat palloa.