Kulttuuri- ja viherympäristö

Kulttuurikohteet ja julkinen taide

Kulttuurikohteilla tarkoitetaan tässä sellaisia aineellisen ympäristömme piirteitä ja paikkoja, joissa on myönteisellä tavalla nähtävissä ihmisen toiminta ja luovuus, olemassa oleva tai menneiden aikojen kulttuuri, perinteet tai taide.

Historian ja taiteen näkyminen katukuvasssa on koko kävelykeskustan alueella tärkeä viihtyisyystekijä. Tapahtumien ja tempauksien järjestämiseen sopivat sisä- ja ulkotilat tuovat elämää keskustaan.

Keskusta-alueen tapahtumapaikkoja ovat kirkko ja muut seurakunnan tilat, kotiseutumuseo, Pirilä-sali ja -lava, Kirkonkylän koulu, tori, liikuntapaikat ja nuorisoseuran talo. Lisäksi uusia tapahtumapaikkoja sopisi esimerkiksi aseman ympäristöön, vanhan meijerin tiloihin sekä Pirilän ja Ollakan puistoihin.

Historiallisista kohteista merkittävimmät ovat vanha puukirkko ja museon alue. Lisäksi keskusta-alueella säilyneitä vanhoja puutaloja, pihapiirejä ja aittoja tulee vaalia rakennetun ympäristön kerroksellisuuden säilyttämiseksi.

Katu- ja ympäristötaide näkyy mm. pyöräbaanan alikuluissa. Lisäksi katukuvasta löytyy sopivia pintoja uusille seinämaalauksille sekä paikkoja uusille veistoksille puistoista ja liikenneympyröistä.

Viherympäristö

Keskusta-alueen viherverkosto muodostuu rakennetuista sekä luonnontilaisina hoidetuista puistoista ja lähivirkistysalueista, katuvihreästä, tonttien istutetuista osista sekä peltolaikuista. Viherkäytävien jatkuvuudesta huolehditaan taajamarakenteen täydentyessä.

Puistoilla on tärkeä merkitys virkistys- ja oleskelupaikkoina. Keskustan vastakkaisille laidoille Pirilään ja Ollakkaan syntyvät merkittävimmät kaupunkipuistot. Pirilän puistossa hyödynnetään puutarhaoppilaitoksen ajalta olevia istutuksia ja vesiaihetta, ja se muistuttaa enemmän luonnonympäristöä. Ollakkaan rakennetaan puisto, joka on selkeästi osa rakennettua ympäristöä.

Kiiesmetsä ja Keskuspuiston metsikkö ovat merkittävimmät metsäiset puistoalueet. Lisäksi Kempeleen harjun männikköä on säilynyt ja tulee säilyttää Kempeleentien varressa sekä tonteilla ja katupuustona.

Peltolaikut tuovat väljyyden tuntua, avaavat näkymiä, toimivat viherkäytävinä ja rytmittävät rakentamista keskuta-alueen läheisyydessä, vaikka niiden merkitys viljelyspinta-alana on melko vähäinen.

Tonttien ja katujen rakennettu viherympäristö - nurmikot, istutetut puut ja pensaat, kukkapenkit ja istutusaltaat - muodostavat suuren osan keskustan viherympäristöstä. Näiden määrästä ja laadusta huolehtiminen on tärkeää kaikissa keskustan rakennushankkeissa.