Kirkkotien ympäristö

Alueen sijainti

Kartta, jossa violetilla väritetty korttelit Kirkkotien molemmin puolin sekä terveyskeskuksen alue.

Alueen luonnehdinta

Kirkkotie on Kempeleen kylänraitti, joka yhdistää Asemanseudun ja kirkon alueen. Tien pohjoispuolen korttelit ovat pääasiassa asuinkäytössä ja eteläpuolella, Kempeleentien ja Kirkkotien välissä on asumisen lisäksi toimitiloja, liiketiloja ja palveluita. Rakentaminen on pääosin 2-6-kerroksista ja melko tehokasta. Etenkin kadun pohjoispuolella rakennetut tontit rajaavan katutilaa mukavasti kääntämättä sille selkäänsä. Yleisvaikutelma on turvallinen ja viihtyisä. Ympäristö on toteutettu pääosin ihmisen mittakaavaisena, miellyttävänä ja kävelyyn sopivana, ja tästä vahvuudesta on hyvä ammentaa myös tulevaisuudessa.

Kirkkotien eteläpuolella kadunvarren rakentaminen jää hieman etäämmälle ja katutila rajautuu paikoitellen aitaan ja autopaikoitukseen. Terveyskeskusta lähestyttäessä katutila hajoaa ja ympäristön luonne muuttuu ihmisläheisestä autoilua suosivaksi. Näitä osia pyritään kehittämään alueen tulevien hankkeiden yhteydessä.

Kirkkotietä kehitetään tärkeänä keskustan halki kulkevana kävelyn ja pyöräilyn väylänä, joka kannustaa liikkumaan keskustan sisäiset matkat jalkaisin. Autoliikenne painottuu tonteille ajoon ja se sovitetaan kävelyn ja pyöräilyn rytmiin. Kaikki Kirkkotien varren tontit ja viheralueet suunnitellaan avautumaan miellyttävästi kadun suuntaan. Kadun varrelle muodostuu vaihtelevia julkisen tilan taskuja, kuten puistot polkuineen, pienet oleskelupaikat, museo ja laadukkaasti toteutetut liiketilojen pihat. Ympäristöä rikastutetaan myös taiteen keinoin, kuten tilaa rajaavin veistoksin tai mykkiä julkisivuja elävöittävin muraalein.

Kirkkotien näkymä. Vihreät istutukset ja katutilaa rajaavat kerrostalot.