Asumisen tiivis taajama - Kempeleentien eteläpuoli

Alueen sijainti

Kartta, jossa ruskealla väritetty Kempeleentien eteläpuoli Hiekkakuopantiehen saakka sekä Ollakka.

Alueen luonnehdinta

Kempeleentietä reunustavat liikenteen häiriötä vaimentavat suojapuustokaistaleet ja puistoalueet. Niiden eteläpuolella sijaitsevalla asumisen tiiviillä taajamalla tarkoitetaan Ollakan kaavamuutosalueen sekä Kempeleentien ja Hiekkakuopantien välisen alueen muodostamaa vyöhykettä Ketolanperäntieltä Aurinkokujalle saakka. Alue on pääosin asuinkäytössä lukuunottamatta Ollakan muutosalueen nykyisiä teollisuus- ja työpaikkatontteja.

Alueen tavoiteltua luonnetta edustavat Kempeleentien eteläpuolella kohoavat 6-kerroksiset asuinkerrostalot Suolatien ja Ollakantien välillä, sekä rakentamisen vaiheittainen väljentyminen 2-kerroksisten luhtitalojen kautta lopulta pientaloalueeksi. Valtaosa Kempeleentien eteläpuolesta on toteutunut matalampana kerrostalorakentamisena tai tiiviinä rivitalorakentamisena, ja joukossa on myös pientalorakentamista. Vyöhykkeen eteläpuolella taajama jatkuu rivitalojen ja pientalojen mattona, jota raidoittavat viihtyisyyttä lisäävät viheryhteydet.

Kempeleentien ja Hiekkakuopantien-Kurikkahaantien välinen alue nähdään tulevaisuudessa tiiviin asuinrakentamisen alueena joukkoliikennevyöhykkeellä kävelymatkan päässä palveluista. Puistojen sarjat tarjoavat tiiviin rakenteen keskelle väljyyttä ja miellyttäviä suuntia avata pihoja ja parvekkeita. Liike- tai toimitiloja voidaan toteuttaa asuinrakentamisen yhteyteen.

Näkymä Ollakantieltä kerrostalojen ja luhtitalojen suuntaan. Näkymässä myös puustoa, nurmea ja kävelytie.