#SOME-LAAVUT kilpailun palkitut on valittu

ke marrask. 13 08:00:00 2019

Johanna Kantola

Valtuuston kokouksessa viime maanantaina palkittiin #SOME-laavut –kilpailun voittajat.

Voittajatyöksi valikoitui Marko Simsiön (Oulun yliopisto) Triangelit-niminen suunnitelma. Toiseksi sijoittui Essi Nisonen (Tampereen Yliopisto) työllään Dreija ja kolmantena palkittiin Joona Lukka (Tampereen yliopisto) työllään #Kalikka.

Lisäksi lautakunta valitsi lunastettavaksi kaksi työtä: Arttu Honkapirtin (Oulun yliopisto) suunnittelema Kaaret sekä Jani Jukosen ja Valtteri Kaarlamon Korttitalot.

Kilpailuun saatiin mukaan 27 ehdotusta. ”Voidaan sanoa, että kilpailu herätti selvästi kiinnostusta”, totesi palkintolautakunnan puheenjohtaja ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön professori Janne Pihlajaniemi. Hän avasi päätöstä kertomalla, että valinnoissa painotettiin omaperäisyyttä, tunnistettavuutta, yhtenäisyyttä, jatkokehitystyön määrää. Niin kunnalle kuin tuomaristolle oli tärkeää, että töissä tulee säilymään arkkitehdin oma näkemys ja suunnitelman muotokieli.

Jatkotyöstössä varmistetaan yhteystyössä arkkitehdin kanssa, että toteutettavat rakennelmat ovat toteutuskelpoisia retkeilyrakenteita. Suunnitelmissa on, että varsinaisten rakenteiden toteuttaminen aloitetaan vuonna 2021, ensimmäinen todennäköisesti Köykkyrin laajennuksen yhteydessä.

Palkintosijat

1. palkinto

Triangelit, Marko Simsiö (katso koko suunnitelma)
Simsiö piti suunnittelussa tärkeänä, että toteutettavat kohteet tuovat arvokkaille luontopaikoille lisäarvoa. Kokeneelle luonnossa liikkujalle oli tärkeää, että työn tulos toimii myös käytännössä ja että niiden jalanjälki on pieni. Työstössä olennaiseksi nousi myös, että eri rakennelmat kuuluvat yhteen ja että ne ovat käytännössä toteutettavia.

2. palkinto

Dreija, Essi Nisonen (katso koko suunnitelma)
Dreijan rakennustaiteellisen kokonaisuuden punainen lanka on Kempeleen alueen luonnossa. Inspiraationa massoittelulle ovat Muhoksen muodostelman täyttäneet sedimenttikivet ja savi. Dreijan puiset rakennukset ovat lohkaremaisia, toisaalta keramiikan keinoin työstetyn saven kaltaisia pehmeälinjaisia kappaleita.

3. palkinto

#Kalikka, Joona Lukka (katso koko suunnitelma)
Lukka korosti työssään rakennelmien käytännöllisyyttä ja perusasioita: laavun tulee tarjota suojaa ja lämpöä, näköalatornin tulee tarjota uutta näkökulmaa. Lukka lähti uudistamaan perinteisiä ratkaisuja tuomalla rakennuksiin neliskulmaista muotoa ja leikittelemällä perinteisten materiaalien viimeistelyllä.

Lunastetut työt

Kaaret, Arttu Honkapirtti (katso koko suunnitelma)
Honkapirtti piti kilpailussa mielenkiintoisena pohdintana, miten sosiaalinen media vaikuttaa arkkitehtuuriin. Hänen työssään nousikin tärkeäksi, että rakennelmat eivät peitä maisemaa, vaan enemmänkin antavat sille kauniin kehyksen.

Korttitalot, Jani Jukonen & Valtteri Kaarlamo (katso koko suunnitelma)
Korttitalot yhdistää ekologiset rakennusmateriaalit, retkeilyrakenteiden perinteet ja nykyaikaisen muotokielen. Kaikki rakennukset ovat muodoltaan taitteisia ”puuorigameja”. Sisätiloissa vaaleat puupinnat jätetään kauttaaltaan näkyviin. Ulko¬puolelta rakennuksia suojaa perinteiseen tyyliin toteutettu tervattu pystyverhous varjorimoineen, joka osaltaan sulauttaa rakennukset osaksi ympä-röivää maisemaa.