Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen kesätoimintaan ilmoittautuminen tästä! 

Nuorisopalveluja on saatavilla seuraavasti:

Kempeleen kunnan nuorisotyö on tavoitteellista peruspalvelua. Nuorisotyö keskittyy tarjoamaan monipuolista, ennaltaehkäisevää ja lasta sekä nuorta henkilökohtaisesti huomioivaa palvelua. Lasten- ja nuorten tilat ovat vapaa-ajan viettopaikkoja. Koulunuorisotyön tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia ryhmäyttämisen, pienryhmätoiminnan ja harrastustoiminnan avulla. 
Nuorisotyö järjestää retkejä, leirejä ja tapahtumia.

Nuorisopalvelut edistävät omassa toiminnassaan nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Kempeleen nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 

Nuorisopalvelut tukevat jatkossa entistä enemmän nuorten omien ideoiden toteuttamisessa ja nuorisotyössä kannustetaan siihen, että nuoret itse järjestäisivät kohderyhmälle suunnattua toimintaa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamien ovat tärkeä osa nuorisopalvelujen toimintaa.

Etsivä nuorisotyö  tarjoaa matalan kynnyksen apua, tukea ja palveluohjausta 15-28-vuotiaille.

Kempeleen Starttipaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun.

Ohjaamo Kempele on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, joka tarjoaa henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea monialaisesti.

 

Lisätietoa

Yhteystiedot

Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen  (lomalla 5.-31.7.2021)
050 307 8981
sanna.tauriainen@kempele.fi
(virkavapaalla 1.8.-31.12.2021)

Vt. Nuorisopalvelujen päällikkö
Heidi Alatalo  (1.8.-31.12.2021)
050 307 8981 
heidi.alatalo@kempele.fi

Postiosoite:
PL12
90441 Kempele

Käyntiosoite:
Kempele Akatemia
Honkasentie 15 A
90450 Kempele

Muut yhteystiedot

Nuorisopalvelujen arvot

Asiakaslähtöisyys

Vapaaehtoisuus

Luottamuksellisuus

Osallisuus

Samanarvoisuus

Nuorisopalvelut Instagramissa