Tietosuoja

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25.5.2018 alkaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) yhdessä tietosuojalain (1050/2018) kanssa.

Kempeleen kunta kerää ja käsittelee henkilötietoja tuottaakseen palveluja kuntalaisille. Henkilötietoja käsitellään vain kun käsittely on asian hoitamiseksi ja palvelun tarjoamiseksi tarpeen. Henkilötietojen käsittely perustuu yleensä lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen, jolloin kunta ei tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Jos käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Löydät tarkemmat tiedot kunnan toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä tämän sivun lopusta löytyvistä tietosuojaselosteista.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Löydät tietoja sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilötietojen käsittelystä hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät henkilötietojen käsittelyyn. On tärkeää, että kaikki tietosuojaan liittyvät epäkohdat tulevat tietosuojavastaavan tietoon.

Kempeleen kunta, tietosuojavastaava
PL 12, 90441 Kempele
tietosuojavastaava[at]kempele.fi
p. 040 6460 232

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella rekisteröidyillä on oikeuksia heidän henkilötietojensa käsittelyyn liittyen.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, kunta voi periä niistä maksun, joka kattaa toimenpiteen kustannukset. Voit pyytää henkilötietojasi sähköisesti allekirjoitettavalla verkkolomakkeella tai tulostettavan lomakkeen avulla:

Verkkolomake henkilötietojen tarkastuspyyntö
Henkilötietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Voit pyytää henkilötietojesi oikaisua sähköisesti allekirjoitettavalla verkkolomakkeella:

Verkkolomake henkilötietojen oikaisupyyntö

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus:

  • tietojen poistamiseen
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Kunta ei voi esimerkiksi poistaa tietoja, joita se käsittelee lakisääteiseen velvoitteeseensa liittyen ja joiden säilytysaika ei ole umpeutunut.

Rekisteröityjen informointi

Kunta informoi rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä alta löytyvillä tietosuojaselosteilla.