Strategiatyö

Uuden kuntastrategian valmistelu on käynnistynyt


Kuvissa Kempeleen luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita Alueen, väestön ja maankäytön strategiatyöpajassa helmikuussa 2018

Kempele -sopimukseksi nimetty strategia valmistellaan valtuutettujen ja henkilöstön yhteistyöllä sekä kuntalaisilta ja eri sidosryhmiltä ajatuksia ja ideoita keräten.Valmistelussa halutaan hyödyntää erityisesti nuorten mielipiteitä. Tavoitteena on tehdä strategiasta koko kuntayhteisön strategia.

Kevään mittaan järjestetään useita työpajoja, joissa asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi työstetään konkreettisesti tulevaisuuden Kempeleen tavoitteita.

Kuntalaisia ja järjestöjen edustajia kutsutaan kuulemistilaisuuksiin. Osallistamalla asukkaat saadaan arvokasta tietoa siitä, mikä heille on tärkeää.

Aikataulu:

Työpaja 5.2.2018: Alue, väestö ja maankäyttö, Kempeleen työväentalo


VTT Timo Aro piti työpajalaisille esityksen aiheesta "Kestävätkö Kempeleen siivet jatkuvan kasvun" (kuvassa)

Työpaja 12.3.2018: ”Kuntalaisten hyvinvointi”, Kempeleen nuorisoseura (alustava ohjelma tästä)

- Kunta hyvinvoinnin edistäjänä, Kimmo Haapasalo (FCG Oyj)

- Kempeleläisten hyvinvoinnin tila eri toimijoiden näkökulmasta

Työpaja 9.4.2018: ”Tulevaisuuden kunta”

- Tulevaisuustutkija Ilkka Halava (PrimeFrontier Oy)

- Tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen (Kuntaliitto)

- Arvot, visio, tavoitetila ja strategiset valinnat

Työpaja 14.-15.6.2018: ”Kempele -sopimus”

- Tavoitetila, strategiset valinnat ja tavoitteet, mittarit

- Strategia-asiakirjan työstäminen ja viimeistely

Strategian hyväksyminen valtuustossa 09/2018