Strategiatyö

Uusi kuntastrategia Kempele-sopimus on valmistunut

Kempele-sopimuksen valmistelu aloitettiin alkuvuodesta, ja valtuusto hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 3.9.2018. Strategian aineistoa julkaistaan tällä sivulla lokakuun loppupuolella.

Kuntastrategian valmisteluvaiheen aineistoa

 


Kuvissa Kempeleen luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita Alueen, väestön ja maankäytön strategiatyöpajassa helmikuussa 2018

Kempele-sopimukseksi nimetty strategia valmistellaan valtuutettujen ja henkilöstön yhteistyöllä, sekä kuntalaisilta ja eri sidosryhmiltä ajatuksia ja ideoita keräten. Valmistelussa halutaan hyödyntää erityisesti nuorten mielipiteitä. Tavoitteena on tehdä strategiasta koko kuntayhteisön strategia.

Kevään mittaan järjestetään useita työpajoja, joissa asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi työstetään konkreettisesti tulevaisuuden Kempeleen tavoitteita.

Kuntalaisia ja järjestöjen edustajia kutsutaan kuulemistilaisuuksiin. Osallistamalla asukkaat saadaan arvokasta tietoa siitä, mikä heille on tärkeää.

Työpaja 5.2.2018: Alue, väestö ja maankäyttö


VTT Timo Aro piti työpajalaisille esityksen aiheesta "Kestävätkö Kempeleen siivet jatkuvan kasvun" (kuvassa)

Työpaja 12.3.2018: ”Kuntalaisten hyvinvointi”

  • Kunta hyvinvoinnin edistäjänä, Kimmo Haapasalo (FCG Oyj)
  • Kempeleläisten hyvinvoinnin tila eri toimijoiden näkökulmasta

Työpaja 9.4.2018: ”Tulevaisuuden kunta”

  • Tulevaisuustutkija Ilkka Halava (PrimeFrontier Oy)
  • Tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen (Kuntaliitto)
  • Arvot, visio, tavoitetila ja strategiset valinnat


Palaute strategiatyöhön kuntalaisilta ja kunnan henkilöstöltä:

Työpaja 14.-15.6.2018: ”Kempele -sopimus”

  • Tavoitetila, strategiset valinnat ja tavoitteet, mittarit
  • Strategia-asiakirjan työstäminen ja viimeistely