Vireillä olevat asemakaavahankkeet

Kaavatilanne 2023-24

Lisätietoa

Vireillä olevat tai vireille tulevat kaavahankkeet

Kaavoituskatsauksen kartalla:

1. Eteläisen alueen osayleiskaava

2. Ollakka, keskusta-alueen kaavamuutos 

3. Haapamaa, Metsärinteen asuinalueen laajennus

4. Vihiluoto, kortteli 23005 lähialueineen

5. Hakamaan pohjoisosan ja Kuivalanperän työpaikka-alueet

6. Asemanseudun visio

10. Komeetantien ympäristö

11. Santamäki, kortteli 7001

12. Paituri-Savikorpi asuinalueen laajennus

13. Taajaman osayleiskaavan päivitys Väärälänperälle ja moottoritien itäpuolelle

14. Rautatiealueen tarkistukset

Voimassa olevat asemakaavat

Ajantasa-asemakaavan löydät täältä.
1.6.2015 jälkeen voimaan tulleet asemakaavahankkeet täältä.