Sisältö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä sekä niihin ja niiden mukaiseen rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta.

Rakennusvalvonnasta saa tietoa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista ja rakennelmista hankkeen suunnittelua varten.

Ennakko-ohjaus

Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on tärkeää hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Pientalorakentajien palvelemiseksi rakennusvalvonnassa on mahdollisuus ennakkoneuvotteluun.

Rakennusvalvonnan asiantuntijat antavat ohjeita ja neuvoja pientalohankkeen suunnittelua varten. Asemakaava-alueelle sijoittuvan omakoti- tai paritalon alustavien luonnosvaiheen suunnitelmien valmistuttua, kannattaa varata aika ennakko-ohjauskäyntiin. Ennakko-ohjauksen tarkoituksena on varmistaa hankkeen kaavanmukaisuus, soveltuvuus ympäristöön ja tontille sekä ohjata rakennuksen energiatehokkaiden ratkaisujen tekemisessä.

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS

RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

RAKENNUSJÄRJESTYS

Rakennusvalvonnassa asioiminen

Lupahakemuksia ja niihin liittyviä aineistoja ja asiakirjoja voi noutaa/toimittaa rakennusvalvontaan virka-aikana.

Sähköinen asiointi on osoitteessa www.lupapiste.fi 

Rakentajan palveluja

- tontin rakennuskelpoisuuden selvittäminen
- kaavamääräykset, rakennusoikeus
- tontin omistajatiedot
- kartta-aineistot lupia varten
- kiinteistörekisteriotteet
- lainhuutotodistukset
- rasitustodistukset

- rakennuksen paikanmerkkaukset
- rajan osoittamiset
- neuvonta ja ennakko-ohjaus
- aloituskokoukset
- katselmukset

Kartta-aineistot

- pdf -muotoiset asemakaavaotteet, pohjakartat, tonttikartat, ilmakuvakarttaotteet
- dwg-muotoiset kartta-aineistot suunnittelijalle

Rakennuslupamaksut

RAKENNUSLUPAMAKSUT 2015

Rakentamisen linkit:

VERO.FI

OULU-KOILLISMAAN PALO- JA PELASTUSLAITOS

KORJAUSTIETO.FI

RAKENTAJAN ABC

RAKENNUSTIETO

Ajankohtaista

Kunnantalo on suljettu 3.-30.7.2017. Rakennuslupapäätöksiä ei tehdä ko. aikavälillä. Rakentamisen lupahakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä ja lupapäätöksiä tehdään kesäkuun loppuun - lupapäätösten teko jatkuu elokuun alusta.

Rakennuksen paikan merkitsemiset, aloituskokoukset ja katselmukset on tilattava 3.-30.7.2017 tarkastusinsinööri Markus Luukkoselta, p. 050 4682 828, aamuisin klo 8.00-10.00.

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Asemantie 1, 90440 Kempele
Postiosoite: PL 12, 90441 Kempele
Sähköposti: rakennusvalvonta@kempele.fi

Rakennusvalvonta ajanvaraus
p. 050 3169 660

Rakennustarkastaja
Pekka Sirviö
p. 050 4636 520

Tarkastusinsinööri
Hannu Hanhela
p. 044 4972 271

Rakentajan puhelinluettelo

Ympäristöpalveluiden yhteystiedot

Sähköinen asiointi