Oulun seudun kehityskuva 2030+

pe tammik. 29 09:00:00 2021

Oulun seudun kunnat/tiedote

Oulun seudun kehityskuvan 2030+ tekeminen on käynnistynyt. Kehityskuva 2030+ tavoitteena on aktiivisen vuoropuhelun kautta hakea kuntien yhteinen linja ja tavoite koko seutua palvelevasta kestävästä yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä sekä elinvoimaisesta seudusta. Oulun seudun kehityskuva 2030+ on kirjattu syksyllä hyväksyttyyn maankäytön, asumisen ja liikenteen -sopimukseen eli MAL-sopimukseen valtion ja Oulun seudun kuntien kesken. Kehityskuva valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kehityskuva on visiotason tavoitesuunnitelma, jossa luodaan tulevaisuuden kuva Oulun seudusta. Keskeisiä teemoja ovat maankäyttö ja asuminen, logistiikka ja liikenne, palvelut ja elinkeinot sekä matkailu ja virkistys seudullisesta näkökulmasta. Läpileikkaavia näkökulmia ovat vähähiilisyys ja kestävät ratkaisut sekä yhteistyö. Näiden kautta työssä pohditaan, mikä on yhteinen seudullinen visio, kehittämisen tavoitteet sekä strategiset ja konkreettiset toimenpiteet vuoteen 2040 mennessä. Työssä laaditaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita sekä arvioidaan näiden vaikutuksia muun muassa yhdyskuntarakenteen ja ilmastovaikutusten näkökulmasta.

”Oulun seudun kehityskuvan 2030+ avulla seudun kunnat voivat yhteistyössä toteuttaa konkreettisia investointeja ja kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät asumiseen, liikenteeseen, kaavoitukseen ja yritystoiminnan edellytysten parantamiseen. Tarvitaan yhteinen tavoite siitä, mitä pitää tehdä ja milloin ja mitä se maksaa. Kehityskuvan avulla voimme saada myös valtion mukaan hankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen”, sanoo kaupunginjohtaja Laajala.

”Tässä työssä oleellista on yhteisen tahtotilan löytyminen suuriin maankäytön ja liikenteen linjauksiin Oulun seudulla siten, että koko alueen vetovoima kehittyy ja pärjäämme suurten kaupunkiseutujen välisessä kilpailussa tulevaisuudessakin. On tärkeää säilyttää myös riittävä konkretia ja käytännöllisyys ”visioissa”, jotta niihin voidaan aidosti alueella sitoutua ja saadaan aikaan vaikuttavuutta”, korostaa Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi.

Kehityskuva laaditaan vuorovaikutuksessa muun muassa Oulun seudun kuntien, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen, elinkeinoelämän edustajien ja MAL-sopimus kumppaneiden kanssa. Työn aikana järjestetään kolme työpajaa ja työn etenemisestä tiedotetaan sen eri vaiheissa.

Kehityskuvan tekemisen rahoittavat ja ohjaavat Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja asiantuntijakonsulttina prosessissa toimii WSP Finland Oy.

Lisätietoja kehityskuvatyöstä antavat

Oulun seudun kuntajohtajat:
Aki Heiskanen, Hailuoto, puh. 044 4973 502
Ari Alatossava, Ii, puh. 040 567 6700
Tuomas Lohi, Kempele, puh. 0500688594
Pekka Rajala, Liminka, puh. 050 3125000
Paula Karsi-Ruokolainen, Lumijoki, puh. 050 568 1366
Jukka Syvävirta, Muhos, puh. 044 4970 001
Päivi Laajala, Oulun kaupunki, puh. 0401801168
Vesa Anttila, Tyrnävä, puh. 0406639859

Asiantuntijat:
Claes Krüger, Oulun kaupunki, puh. 0447031247
Susanna Harvio, WSP Finland Oy, puh. 050 316 0193