Ilmoittautuminen Taiteen perusopetuksen opintoihin (musiikki, yleinen oppimäärä)

ke elok. 01 10:26:00 2018

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Lukuvuonna 2018-2019 opintoihin otetaan järjestyksessä 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Lukuvuosimaksu on 270 €. Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 7.8. klo 9.
Linkki ilmoittautumiseen ja lisätiedot löytyvät tästä