Tiivistyvän maankäytön Asemanseutu ja Ristisuo

Alueen sijainti

Kartta, jossa pinkillä väritetty Suuri osa Asemanseudusta ja Ristisuosta.

Alueen luonnehdinta

Asemanseutu ja Ristisuo ovat keskeisellä paikalla sijaitsevia, vanhoja pientalovoittoisia asuinalueita. Alueiden rakennuskanta on osittain hyvin hoidettua, mutta osittain vanhentunutta. Katunäkymiä hallitsevat vihreät pihat pensasaitoineen sekä matalat asuinrakennukset. Ympäristö on pienipiirtoista, viihtyisää, ja kadut melko kapeita. Rautatien itäpuolella on myös teollisuus- ja työpaikkarakentamisen tontteja, jotka ovat pääosin hyvin vajaalla käytöllä. Radan molemmin puolin on raideliikenteen tärinävyöhykettä, mikä rajoittaa alueen kehittämistä mm. mahdollisen kerrosluvun, soveltuvien toimintojen ja rakennusten vaurioitumisriskin kautta.

Alueilla on tiivistämisen mahdollisuuksia, etenkin joukkoliikennevyöhykkeeseen lukeutuvilta osin. Jotta väljää ja vihreää tunnelmaa ei menetetä, alueen tiivistymisen tulee perustua ensisijaisesti asemakaavaan. Yhden asunnon talon korvaaminen paritalolla on jo nykykaavan mukaan mahdollista. Alueella voidaan tarkastella kortteli- tai aluekohtaisesti sopivalla paikalla sijaitsevien isojen rivitalotonttien muuttamista kerrostalorakentamiseen tai pientalotonttiryhmien liittämistä hieman tehokkaamman yhtiömuotoisen rakentamisen käyttöön. Nämä toimenpiteet edellyttäisivät asemakaavamuutoksia.

Raideliikenteen tärinänhallintatoimet tai kaksoisraiteen rakentaminen vapauttaisivat radan ympäristön useimmista rajoitteista, joita tärinä nykytilanteessa aiheuttaa.

Kytkettyjen pientalojen rajaama piha, jossa on leikkipaikka, nurmea ja mäntyjä.