Kunnanjohtaja taustoittaa - johtoryhmän blogi käynnistyy

pe tammik. 29 14:09:00 2021

Kempeleen kunnan strategiassa, Kempele-sopimuksessa, on yhteisesti linjattu, että kunnan viestinnän tulee olla aktiivista ja vuorovaikutteista. Viestinnän keinot, alustat, välineet ja muodot vaihtelevat kohderyhmästä ja asiasta riippuen. Kyse on paitsi ajankohtaisen tiedon jakamisesta ja kunnan eri toimintojen arjen esiintuomisesta, myös kuntalaisten osallistamisesta, kohtaamisesta ja välittämisestä. Viestintä on kaikkea, mitä yhteisössä tapahtuu. Ideaalitilanteessa se on avointa, oikea-aikaista ja kattavaa. Tällä kaikella vahvistetaan kuntalaisten ja kunnassa työskentelevien keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. ”Hyvä kasvaa Kempeleessä” rakentuu, koetaan ja eletään todeksi arjessa. On tärkeää, että tämä arki tunnetaan ja tästä arjesta kerrotaan mahdollisimman laajasti. Näin viesti kuuluu, näkyy ja leviää myös tehokkaasti.

Kempeleen kunnan kokonaisviestinnässä on edistytty viime vuosina harppauksin. Viestinnän tavat ovat monipuolistuneet ja eri palvelut kertovat toiminnastaan enenevissä määrin, kukin oman toiminnan luonne huomioon ottaen sopivimmilla tavalla. Suunta on oikea ja Kempele-sopimuksen mukainen. Prosessi elää, kasvaa ja kehittyy. Viestinnän mahdollisuuksia ja potentiaalia onkin vielä rutkasti käyttämättä. Kempeleessä tapahtuu joka päivä valtavasti isoja ja pieniä asioita, joten viestittävääkin riittää.

Avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän ja kulttuurin edistäminen kunnassa on osa jokaisen tehtävää, mutta johto organisaation eri tasoilla kantaa tämän vaalimisesta ja kehittämisestä erityistä vastuuta. Jokainen esimies ja vastuuhenkilö on oman toimialansa ja tehtävänsä asiantuntija ja paras tietolähde, siksi myös luontevin siitä viestimään. Ajatus siitä, että viestintää toteuttavat vain viestinnällisiin tehtäviin määrätyt henkilöt, on vanhentunut ja puutteellinen. Viestintä on keskeinen ja tärkeä osa modernia johtajuutta. Ja kuten muussakin johtamisessa, johdon sitoutuminen ja esimerkin näyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Johtaminen on mitä suurimmassa määrin viestintää, eikä korona-aikana yleistynyt etätyö tätä vaadetta ole ainakaan vähentänyt. Kunnan johtoryhmissä, esimiestapaamisissa ja -koulutuksissa viestintä onkin taajaan esillä. Osin tämänkin ansioista ymmärrys viestinnän merkityksestä on vahvistunut. Vaikka kaikki johtavassa asemassa olevat viranhaltijat eivät voi, eikä tarvitsekaan olla viestinnän ammattilaisia, jokaisen tulee kiinnittää omaan viestintään ja viestintätaitoihin huomiota. Lakisääteisten viestintävelvoitteiden täyttäminen ei vain enää riitä, kuntalaiset haluavat kuulla ja aistia heitä lähellä olevien toimintojen ja palvelujen arkea ja fiilistä. Tähän odotukseen haluamme vastata.

Kunnan johtoryhmällä on korostetun suuri vastuu toimintakulttuurin kehittämisessä ja esimerkin näyttämisessä kaikessa toiminnassa, myös viestinnässä. Olemmekin päättäneet lisätä ja laajentaa johtoryhmän viestintää käynnistämällä johdon kuukausiblogi -kirjoitussarjan, jossa kukin johtoryhmän jäsen kirjoittaa vapaamuotoisesti toimialueensa ajankohtaisista asioista, trendeistä ja ilmiöistä. Blogin lisäksi johtoryhmän jäsenille on varattu kirjoitusvuorot myös paikallislehti Rantalakeuden Kuntakuulumisia -palstalle. Kiinnostavaa viestittävää riittää varmasti kaikilla, joten lukuiloa. Yhdessä olemme enemmän, myös viestinnässä!

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja