Kempeleen osallistuvan budjetoinnin 2023 ehdotusvaihe alkaa

la huhtik. 01 08:00:00 2023

Kempeleen osallistuvan budjetoinnin 2023 ehdotusvaihe alkaa!

Kempeleen kunta varaa osallistuvaan budjetointiin 25.000 euroa. Kerro, miten sinä kehittäisit Kempelettä! Voit tehdä ehdotuksesi 1.-30.4.2023 välisenä aikana.

Ehdota täällä!

Voit keskustella sosiaalisessa mediassa Kempeleen osallistuvasta budjetoinnista tunnisteella #munkempele.


Osallistuva budjetointi on suoran osallistumisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta yhteisistä asioista päätettäessä, vahvistaa paikallisia yhteisöjä, kehittää asuinalueita ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Asukkaat pääsevät osallistuvan budjetoinnin myötä suunnittelemaan ja päättämään asuinalueen tai aihealueen merkityksellisistä asioista.

Kempeleen kunnan asukkaat saavat päättää määrärahasta, joka käytetään äänestyksellä päätettävään kohteeseen. Mikäli määräraha riittää useamman idean toteuttamiseen, niitä toteutetaan äänestysmenestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa kuntalaiset saavat ehdottaa omia ideoitaan kohteesta, johon kunta käyttää osallistuvan budjetoinnin määrärahat. Ideaa laadittaessa tulee huomioida, että käytettävissä olevan määrärahan tulee riittää idean toteuttamiseen.

Ideointivaiheen jälkeen suoritetaan toteutettavuusarviointi, jonka perusteella ideoita saatetaan jatkojalostaa yhdessä ehdotuksen tehneen henkilön kanssa, mikäli se on tarpeellista. Äänestysvaiheessa kuntalaiset äänestävät ideasta, johon määräraha tulisi käyttää. Äänestyksen voittanut idea toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

Taustaa: www.kempele.fi/vaikuta