Johtoryhmän blogi: talousjohtaja purkaa tilinpäätöstä 2021

to maalisk. 31 11:01:00 2022

Tilinpäätös 2021 - Valon pilkahduksia sumun keskeltä

Kempeleen kunnan tilinpäätös oli huomattavasti aiempia arvioita parempi. Koronan iskiessä vuonna 2020 keväällä talouden arviot olivat synkkiä eikä valoa tuolloin näkynyt tunnelin alku- eikä loppupäässä. Nyt kuitenkin verotulojen kehitys on ollut huomattavasti parempaa ja koronatuet ovat olleet merkittävät. Näinpä Kempeleenkin kaksi edellistä tilinpäätöstä ovat olleet ylijäämäisiä. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämä oli 1 milj. euroa. Tulevan arviointi on kuitenkin vaikeaa.

Verotulojen kehitys

Verotulot ylittivät vuonna 2021 alkuperäisen talousarvion n. 4,8 milj. eurolla. Ylitys on merkittävä, sillä yhden kunnallisveroprosentin tuotto Kempeleessä on karkeasti n. 3 milj. euroa. Taustalla on ennen kaikkea se, että koronan vaikutukset Suomen talouteen ovat olleet huomattavasti aikaisempia arvioita pienemmät. Lisäksi verotulojen kasvun taustalla on Kempeleen vahva väkiluvun kehitys ja uudet yritykset. 

Kaiken kaikkiaan verotulot kasvoivat 8,2 % (6,1 milj. euroa). Kasvu on hurja, sillä se on yksi Kempeleen suurimmista 2010-luvulta lähtien. Kasvua oli kaikissa verolajeissa. Kuntalaisten maksamat kunnallisverot kasvoivat 6,3 % ja pääasiassa yritysten maksamat yhteisöverot peräti 36,7 %. Yhteisöveroja korotti koronatukena myönnetty yhteisöveron korotus, minkä vaikutus oli vajaa miljoona euroa Kempeleelle. Lisäksi myös kiinteistöverotulot kasvoivat 12,4 %.

Koronatuet

Kempele sai koronatukea vuonna 2020 n. 5,8 milj. euroa ja vuodelta 2021 sen arvioidaan olevan n. 4,2 milj. euroa. Summat ovat merkittäviä, sillä ne vastaavat 1-2 kunnallisveroprosentin tuottoa. Ilman niitä kahden edellisen vuoden tilinpäätökset olisivat olleet selvästi alijäämäisiä.

Koronatukien arvioidaan ylittävän selvästi kunnalle aiheutuneet kustannukset. Vuonna 2021 kirjanpidossa seurattiin koronasta aiheutuneita suoria kustannuksia, joita kirjattiin n. 1,5 milj. euroa. Näiden lisäksi on syntynyt ns. välillisiä koronakuluja, jotka eivät ilmene suoraan kirjanpidosta ja joiden tarkempaa määrää on mahdoton arvioida.

Tulevan arviointia

Tällä hetkellä tulevan arviointi on todella haastavaa. Korona ja koronatuet ovat vaikuttaneet merkittävästi talouteen eikä tulevista koronatuista ole vielä tietoa. Lisäksi ensi vuoden alusta starttaavan sote-uudistuksen vaikutukset ovat vasta alustavien laskelmien varassa. Globaalissa taloudessa on suuria haasteita ja kysymysmerkkejä, jotka ovat alkaneet jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ukrainan sodan talousvaikutuksia ei vielä kukaan tiedä, muuten kuin että vaikutukset ulottuvat todennäköisesti myös Kempeleeseenkin. Vuonna 2024 Te-palveluiden siirto kuntiin vaikuttaa myös kuntien talouksiin. Lisäksi valtion lisäämät kuntien lisävelvoitteet yhdistettynä heikentyneeseen työntekijöiden saatavuuteen on todellinen pommi kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden palveluiden järjestämiselle.

Kaikesta epävarmuudesta huolimatta viime vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset antavat paremmat eväät tuleville vuosille. Lisäksi Kempeleen positiivinen meininki kantaa pitkälle. Tulevat muutokset antavat mahdollisuuden onnistua kehittämään kunnan toiminnasta vieläkin parempaa. Kaiken kaikkiaan tulevat vuodet ovat pitkälti sumun peitossa, mutta sumun keskeltä onneksi on havaittavissa valon pilkahduksia ja uskoa tulevaan.


Juho Leppänen
talousjohtaja