Johtoryhmän blogi: talousjohtaja ja kuntatalouden käänne

pe jouluk. 22 12:09:00 2023

Kuntataloudessa ja samoin Kempeleessä talouden tila on ollut hyvä viime vuosina. Nyt kuitenkin ensi vuoden arviot ovat kovasti alijäämäisiä ja alijäämien arvioidaan kasvavan erityisesti vuodesta 2025 eteenpäin.

Kempeleen tilinpäätös 2022 oli 3,8 milj. euroa ylijäämäinen. Myös vuodesta 2023 on tulossa selvästi ylijäämäinen. Sama tilanne on myös muualla kuntakentässä, sillä kuntien raportoimat luvut kuluneelta vuodelta ennakoivat ennätyksellisen vahvaa kuntatalouden vuotta.  Poikkeuksellisen hyvää vuotta selittää se, että kunnat ovat saaneet vuonna 2023 hyvinvointialueuudistuksen seurauksena kertaluonteisesti normaalia enemmän verotuloja, kun aiempien vuosien veroja on tilitetty kunnille ennen uudistusta voimassa olleilla korkeammilla veroprosenteilla. Lisäksi kunnille on myönnetty liikaa valtionosuuksia tälle vuodelle johtuen liian positiivisista hyvinvointialueuudistuksen ennakkolaskelmista. Nämä liikaa myönnetyt valtionosuudet peritään kunnilta takaisin vuosina 2025–2027, mikä heikentää näiden vuosien talousnäkymiä.

Kempeleen ensi vuoden talousarvio on -2,6 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämä johtuu siitä, että verotulot pienenevät ja samaan aikaan kulut kasvavat. Suurin kuluja kasvattava erä on työehtosopimusneuvotteluissa sovitut palkankorotukset, jotka ovat julkisen talouden kantokykyyn nähden valtavan suuret. Myös muiden kuntien talousarviot ovat pitkälti saman suuntaisia. Esimerkiksi naapurissa Oulussa alijäämää arvioidaan kertyvän n. 28 milj. euroa, mikä on samaa luokkaa suhteellisesti kuin Kempeleessä. Nähtäväksi jää miten lopulta ensi vuosi toteutuu, sillä viime vuosina talous on lopulta toteutunut huomattavasti talousarvioita paremmin lähinnä suurten valtakunnallisten muutosten vuoksi. Toisaalta aivan viimeaikaiset talousuutiset eivät ainakaan lupaile tilanteen parantuvan vaan päinvastoin antavat viitteitä edelleen mahdollisesta verotulojen laskusta yleisen taloustilanteen heikentyessä.

Alijäämäisen talousnäkymän vuoksi Kempeleessä on päätetty käynnistää talouden sopeuttamiseksi Kestävän talouden ohjelma vuosille 2024–2026. Tarkoituksena on kartoittaa sopeutuskeinot kunnan toiminnassa ja investoinneissa sekä kartoittaa veronkorotusmahdollisuuksia. Tulevien vuosien alijäämäarviot ovat niin suuria, että kaikkia näitä elementtejä tarvitaan, mikäli talous toteutuu arvioidusti. Talouden sopeuttamisessa haaste on, että Kempeleen palvelut järjestetään jo nyt varsin tehokkailla yksikkökustannuksilla verrattuna muihin kuntiin. Siten lähes jokainen sopeutustoimi heijastuisi kunnan tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun negatiivisesti. Samaan aikaan kunnassa on totuttu ja edellytettykin erittäin laadukkaita ja laajoja palveluita.  

Ensi vuoteen kohdistuu taloudellisessa mielessä suurta mielenkiintoa. Vuosi on ensimmäinen ns. normaali vuosi hyvinvointialueuudistuksen jälkeisessä ”uudessa kunnassa”. Nähtäväksi jää, mikä on talouden suunta, mutta tämän hetken näkymän mukaan suunta on kovasti alaspäin. Viime vuosien suurten muutosten seurauksena arvioissa on oltava varovaisia, joten erityisesti näin joulun alla voi ainakin hieman toivoa, että talouden syöksy ei olisikaan niin jyrkkä.

Juho Leppänen
talousjohtaja