Johtoryhmän blogi: henkilöstön edustaja ja sananen työhyvinvoinnista

to lokak. 12 09:31:00 2023

Kempeleen kunnan työntekijöille on ollut ja on edelleen tarjolla erilaisia työhyvinvoinnin kehittämishankkeita kuten esimerkiksi ”Iloa vakan pohjalle” -hanke ja erilaisia esihenkilötyön kehittämis- ja hyvinvointihankkeita. Piakkoin alkavan uusimman hyvinvointihankkeen kohteena ovat perusopetuksen ja lukion opettajat. Saimme hakemuksesta OAJ:n työhyvinvointirahastosta 40 000 euron rahoituksen, jolla hanke toteutetaan. Tämän hankkeen sisällön tarkempi suunnittelu on juuri nyt käynnissä.

Työntekijän fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi on tärkeää sekä yksilön että työnantajan kannalta, ja se voi vaikuttaa positiivisesti niin työsuoritukseen kuin työpaikan ilmapiiriin. Työhyvinvoinnin edistäminen on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla. Työnantaja tarjoaa työn tekemiselle terveelliset tilat sekä huolehtii riittävistä terveyspalveluista, täydennyskoulutuksesta, laadukkaasta esihenkilötyöstä sekä muista työn tekemiseen ja työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Työntekijöiden on puolestaan tärkeää olla tietoisia omasta hyvinvoinnistaan ja pyrkiä aktiivisesti ylläpitämään ja parantamaan sitä.

Hyvä työhyvinvointi johtaa parempaan työtyytyväisyyteen, vähentyneisiin sairauspoissaolomääriin ja tehokkaampaan työsuoritukseen. Lisäksi se voi auttaa ehkäisemään työuupumusta ja muita työperäisiä terveysongelmia.

Jotta henkilöstön työhyvinvointi paranisi, eivät pelkät hankkeet riitä. On tärkeää, että uudet toimintatavat ja eri hyvinvoinnin osa-alueet tulevat luontevaksi osaksi hyvää työelämää.  

Työhyvinvoinnin keskeisimmät osa-alueet ovat:

  1. Fyysinen terveys, johon sisältyvät myös terveelliset työskentelyolosuhteet, ergonomia sekä mahdollisuus liikkua työpäivän aikana.
  2. Psyykkinen hyvinvointi: Stressinhallinta, työn kuormitus ja mahdollisuus työskennellä oman osaamisensa mukaisesti vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin.
  3. Sosiaalinen ympäristö: Työyhteisön ilmapiiri ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin mukaan lukien esihenkilön antama tuki.
  4. Työn hallinta ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja sen järjestelyihin.
  5. Joustavat työajat ja mahdollisuus etätyöhön edesauttavat työn ja yksityiselämän tasapainoa.
  6. Ammatillinen kehittyminen: Mahdollisuus oppia uutta ja kehittää osaamistaan työssä on tärkeä tekijä työtyytyväisyyden kannalta.

Yhteistyössä ja yhdessä kohti parempaa työelämää ja -hyvinvointia!

Erkki Eilola
Henkilöstön edustaja johtoryhmässä
Työsuojeluvaltuutettu
Pääluottamusmies, JUKO ry