Johtoryhmän blogi: talousjohtaja ja tilinpäätös 2022

to maalisk. 30 15:30:00 2023

Kuntataloudessa on kuultu useita hurraahuutoja hyvien tilinpäätösten seurauksena. Näin myös Kempeleessä, kun tilinpäätös 2022 oli 3,8 milj. euroa ylijäämäinen. Katsotaanpa, mitkä tekijät selittävät suurimmilta osin hyvää tilinpäätöstä.

Niin Kempeleen kuin useampien muidenkin kuntien positiivisten tilinpäätösten taustalla oli ennen kaikkea talous- ja työllisyystilanteen arvioitua parempi kehitys. Tämän seurauksena verotulot ylittivät selvästi aiemmat arviot ja kasvoivat selvästi viime vuodesta. Kempeleessä verotulot kasvoivat 6,9 %:a, mikä on kolmanneksi korkein kasvuprosentti viimeisen 10 vuoden aikana Kempeleessä. Koko kuntakentän verotulot kasvoivat 5,3 %.

Hyvää tulosta Kempeleessä selitti myös valtionosuuksien kasvu. Koko kuntakentän valtionosuudet kasvoivat 6,5 %, mutta Kempeleessä tämä kasvuvauhti ylittyi selvästi ollen 10,8 %. Taustalla on ennen kaikkea Kempeleen väkiluvun voimakas kasvu erityisesti vuosina 2018–2020, sillä valtionosuudet määräytyvät kahden vuoden takaisen asukasluvun perusteella.  

Hyvän tulokseen siivitti poikkeuksellisen alhainen sote-kulujen kasvu vauhti. Kukapa olisi kuullut ainakaan kovin monesti, että kunta selittää hyvää tulosta sotekuluilla. Vuonna 2022 soten nettokulut kasvoivat vain 2,5 %:a, kun koko kuntakentän sotekulut kasvoivat 7 %. Suurimpana selittävänä tekijänä alhaiseen kasvuun on erikoissairaanhoidon talousarvion alitus n. 1 milj. eurolla. Alhaiseen kasvuun vaikutti myös koronan hoitoon saatu koronatuki 1,4 milj. euroa, mikä ylitti selvästi ainakin kirjanpitoon kirjatut koronan hoitokulut, kiitoksia Kempeleen tehokkaiden terveyspalveluiden. Myös muualla kunnan omissa sotepalveluissa kulujen kasvu oli hyvin maltillista.

Hyvän tuloksen lisäksi investoinnit olivat suhteellisen maltilliset vuonna 2022, n. 10,7 milj. euroa. Tämän seurauksena kunnan lainakanta pieneni hieman eikä pitkäaikaista lainaa nostettu lainkaan viime vuonna. Kempeleellä on lainaa saman verran kuin keskimäärin kunnissa.

Vuosi 2022 oli siis taloudellisesti erinomainen ja myös vuoden 2023 pitäisi olla myös hyvä. Toisaalta kuntakentän puheissa korostuu tällä hetkellä edelleen suuri epävarmuus. Soteuudistuksen jälkeinen kuntatalous hakee suuntaansa ja uudistuksia on tulossa edelleen. Yleisen taloustilanteen heikkeneminen voi heijastua kunnan talouteen erityisesti verotulojen kautta. Suuria investointeja on tulossa ja kunnan vastuut varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjänä kasvavat edelleen. Kuitenkin kunnan positiivinen yleisvire ja hyvä tämänhetkinen taloustilanne antavat erinomaisen pohjan ponnistaa tuleviin vuosiin.

Juho Leppänen
talousjohtaja