Johtoryhmän blogi: kunnanjohtaja - Kempele satsaa peruspalveluihin laskusuhdanteessakin

ma marrask. 27 17:45:00 2023

Presidentinvaalit ja eurovaalit sisältävä vuosi 2024 otetaan vastaan ilmanalassa, jota varjostavat lukuisat huolipilvet. Lähi-Idässä riehuu sotaisa konflikti ja Venäjä jatkaa Ukrainan säälimätöntä moukarointia. Rauhankyyhkyille ei näytä riittävän ilmatilaa. Yleinen taloussuhdanne on alavireinen, kunnat sopeuttavat talouksiaan ja monen kuntalaisen mieltä rassaavat lomautukset ja niiden päässä mahdollisesti siintävät irtisanomiset. Yritykset panttaavat investointipäätöksiä ja kipuilevat pahenevan työvoimapulan kanssa. Hyvinvointialueiden ensiaskeleet ovat olleet rakoisia ja toimintojen ankkuroiminen kestävälle pohjalle vaatii rajuja alueellisia toimenpiteitä. Kunnat ja kansalaiset ovat aidosti huolissaan uudistuksen onnistumisesta ja muutosten vaikutuksista omiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Samaan aikaan kotitaloudet totuttelevat elämään kohonneiden elinkustannusten kanssa ja janoavat positiivisia signaaleja talouden käänteistä.

Vaikka tulevaisuuskuva näyttäytyy juuri nyt kovin rosoiselta, synkkyyteen ei ole syytä vajota. Suhdanteet vaihtelevat, suuntaa on aina mahdollista muuttaa ja tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa. Kyse on asenteesta ja tavasta ajatella. Vaikka huolia on, Kempeleenkään vahvuudet eivät ole kadonneet mihinkään. Kunta lukeutuu edelleen maamme eturivin kuntiin niin kasvussa kuin elinvoimassakin. Veto- ja pitovoiman ankkureina ovat toimivat palvelut ja liikenneyhteydet, monipuolinen ja kehittyvä työpaikkavaranto, viihtyisä asuinympäristö, jouhevat ulkoilu- ja liikuntaolosuhteet, alhaiset asumiskustannukset sekä hyvät opiskelumahdollisuudet. Ja näitä kaikkia kehitetään vaivaa säästämättä, suhdanteesta riippumatta.

Talous painuu pakkaselle

Vuoden 2024 talousarvion tilikauden tulos painuu 3,2 miljoonaa euroa pakkaselle. Toimintakulut kasvavat, mutta samaan aikaan kokonaistulokertymä supistuu. Talous ei siis ole tasapainossa, eikä trendi näytä korjaantuvan lähivuosinakaan. Tilannetta ei liioin helpota tieto siitä, että kasvukunnalle tyypillisesti Kempeleessä on vielä edessä tuleville vuosille ajoittuvia isoja investointeja (mm. lukio ja Zimmari), jotka kasvattavat velkataakkaa, lisäävät poistokuormaa ja nostavat korkokuluja. Kuten muuallakin, myös Kempeleessä on käynnistettävä toimet talouden tasapainottamiseksi. Kestävän talouden ohjelma 2024-2026 valmistellaan laajalla yhteistyöllä vuoden 2024 aikana päätöksentekoon. Keinovalikoimaan tulevat sisältymään niin käyttötalouden tehostaminen, veropohjan laajentaminen kuin investointitason alentaminenkin.

Kasvu jatkuu

Kempeleen väestömäärän ennakoidaan jatkavan kasvuaan, sillä asuintontit vuodelle 2024 ovat tehneet heikosta asuntomarkkinatilanteesta huolimatta erinomaisesti kauppansa. Työllisyystilanteenkin odotetaan säilyvän vakaana, vaikka haastava talouskehitys ja pelko taantumasta jättävätkin kysymysmerkkejä ilmaan. Toisaalta parhaillaan valmistelussa oleva ja 1.1.2025 aloittava Oulun seudun työllisyysalue tuo leveämmät hartiat kohdata toimintaympäristön muutoksia. Talouden laskusuhdanne tulee näkymään konkreettisimmin elinkeinopuolella. Ennuste on, että yrityshankkeet etenevät vuonna 2024 kaikkinensa totuttua hitaammin ja yritystonttien luovutuksessa tapahtuu selvä notkahdus.

Lapset ja nuoret keskiössä

Vaikka talousarvioasetelma on vaikea ja tulos alijäämäinen, Kempele uskoo tulevaisuuteen ja panostaa vahvasti etenkin lasten ja nuorten palveluihin sekä hyvinvoinnin edistämiseen. Mitä varhaisemmin ongelmat havaitaan, sitä paremmin ja vaikuttavammin niihin kyetään puuttumaan. Pitkällä aikavälillä resurssiviisautta on satsata näihin ketjun alkupään palveluihin ja toimintoihin. Samaan aikaan on tärkeää pitää mielessä, että kunnan palvelut ja kehittäminen ulottuvat vahvasti myös ikäihmisiin ja heidän moninaisten tarpeidensa huomioimiseen. Tosin kunnan toiminnan painopiste muuttuu näissäkin vahvasti ennaltaehkäiseviin toimiin. 

Kunnan palvelutuotannon ulkoiset toimintakulut kasvavat 4,9 % (3,5 miljoonaa euroa). Leijonan osan kasvusta selittää vuonna 2023 tehty kunta-alan poikkeuksellinen palkkaratkaisu. Suurin talousarviomenojen lisäys (11,0 %) kohdentuu varhaiskasvatuspalveluihin (1,75 miljoonaa euroa). Kasvua selittävät paitsi palkkaratkaisu myös lasten kotihoidontuen Kempele-lisä kokeilu ja etenkin alati kasvava varhaiskasvatuksen suosio. Yhä useampi lapsi on jo pienestä pitäen varhaiskasvatuspalvelujen piirissä, mikä vaatii kunnalta uusien tiukasti lailla mitoitettujen ryhmien perustamista ja henkilöstön palkkaamista niihin. Uusia virkoja perustetaan myös opetukseen erityisen tuen vahvistamiseksi, nuorisotyöhön sekä teknisiin palveluihin rakentamisen tueksi ja kiinteistöhuollon laadun varmistamiseksi.

Isot investoinnit

Kempele investoi vuoden 2024 aikana historiallisen paljon (22,5 miljoonaa euroa) tukeakseen peruspalveluja, vahvistaakseen elinvoimaa ja mahdollistaakseen kasvua myös tulevaisuudessa.

Mikäli ministeriö tekee myönteisen avustuspäätöksen, Ylikylän koulun yhteyteen lähtee rakentumaan kauan odotettu uusi koulua, vapaa-aikapalveluja ja kolmannen sektorin toimijoita laajasti palveleva monikäyttöinen liikuntahalli. Kuokka lyödään maahan myös kuntakeskuksen sydämenä tulevaisuudessa sykkivän kunnan hallinnon, työllisyyspalvelujen ja Kempeleenkartanon sekä kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön tulevan Kempeletalon rakentamiseksi. Ketolanperän kouluakin uudistetaan. Vuoden 2024 aikana koulun yhteyteen rakennetaan laajennusosa, ja vuonna 2025 nykyisiin koulutiloihin tehdään kattava peruskorjaus. Kiinteistöjen lisäksi kunta käyttää miljoonia myös uusien ja vanhojen asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen, matkailualue Zeniitin kehittämiseen sekä erilaisiin liikunta- ja virkistysalueinvestointeihin.

Hyvä kasvaa Kempeleessä

Talousarvion valmistelu vuodelle 2024 on edennyt hyvässä yhteistyön hengessä. Se ei ole itsestäänselvyys. Haasteiden keskellä koetellaan keskinäistä luottamusta, kykyä yhteistyöhön ja uskoa tulevaisuuteen. Ja tätä kaikkea Kempeleestä onneksi löytyy, ja on aina löytynyt.

On meidän jokaisen vastuulla ja tehtävänä huolehtia, että hyvä kasvaa Kempeleessä jatkossakin. Voimme olla kunnastamme ylpeitä, ja antaa sen kuulua kaikkialla. Jokainen kuntalainen, kunnan päättäjä, työntekijä ja yrittäjä toimii osaltaan kunnan viestinviejänä ja markkinoijana. Pidetään siis jatkossakin yhdessä huoli siitä, että Hyvä kasvaa Kempeleessä!

 

Tuomas Lohi
Kunnanjohtaja