Mt 847 Ketolanperäntien alikulkusillan suunnittelu on aloitettu

ke jouluk. 18 14:30:00 2019

Kempeleen kunta yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa on aloittanut tiesuunnitelman laatimisen maantien 847 Ketolanperäntien ja alikulkusillan kohdalle.

Maantielle 847 suunnitellaan uusi tielinjaus Seinäjoki - Oulu radan alitse välillä Kuokkamaantie – Kempeleentie sekä uusi katuyhteys Kurikkatielle asemakaavan mukaisesti. Samassa yhteydessä Kuokkamaantien ja Ketolanperäntien liittymäalueelle suunnitellaan kevyen liikenteen alikulkukäytävä, josta suunnitellaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä Kurikkatielle saakka. Hankkeen yhteydessä nykyinen Eteläsuomentien ylikulkusilta puretaan.

Hanke parantaa välillisesti Kempeleentien liikenteen sujuvuutta, Ollakanperän saavutettavuutta, liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Tiejärjestelyt parantavat myös taajamakuvaa ja maankäytön kehittämisolosuhteita.

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu kesällä 2020. Suunnitelmaratkaisuista pidetään yleisötilaisuus keväällä 2020. Yleisötilaisuudesta kuulutetaan lähempänä erikseen. Hankkeen toteutusaikataulusta päätetään myöhemmin.

Lisätietoja:

Kempeleen kunta: kunnallistekniikkapäällikkö Eelis Rankka, puh 050 463 6502
eelis.rankka@kempele.fi
Pohjois - Pohjanmaan ELY- keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259
ari.kuotesaho@ely-keskus.fi
Sitowise Oy, Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, puh. 040 735 1998
pirkka.hartikainen@sitowise.com