Kirkkotien Hovila-kodin edessä kunnostustöitä viikolla 40

to syysk. 28 15:35:00 2023

Kunnallistekniikka työskentelee viikolla 40 Kirkkotiellä, jolloin palvelutalo Hovila-Kodin edestä sisäänkäynnin liittymän läheisyydessä kaadetaan kaksi pylväshaapaa.  Pylväshaavoille tehtiin kuntoarvio arboristin toimesta 9.9.2023, jossa puiden kuntoa tarkasteltiin silmämääräisesti ja runkojen lahoisuuden selvittämisessä käytettiin mikroporausta IML RESI PD 400.

Kuntotarkastuksessa ilmeni, että sisäänkäynnin läheisyydessä olevissa haapapuissa esiintyi laajaa lahovikaa ja runkohaapsasen vaurioita. Lahovika johtuu nuoren puun runkovauriosta, jota puu ei ole pystynyt koteloimaan ja tästä on ajan saatossa muodostunut rungon sisälle yli 23 cm leveä lahovika. Runkohaapsasen vioitus on nähtävissä tyviosissa, josta toukat ovat kaivautuneet syvälle puuainekseen. Runkohaapsasen vioittamia puita on kaatunut aikaisemmin keskustan alueella. Kuntotarkastuksessa ilmeni myös, että muut haavat Hovila-Kodin edessä ovat hyväkuntoisia.

Haapojen poiston jälkeen ajotien ja kevyen liikenteen väylän väliin tehdään painanne, johon voidaan ohjata pyörätiellä seisovia sade- ja sulamisvesiä.

Alueella liikkuu paljon ikääntyneitä kuntalaisia, joista monet käyttävät apuvälineitä kulkemiseen esim. rollaattoria. Tällä kunnossapitotyöllä parannetaan myös heidän turvallisuuttaan mm. näkyvyyden parantamisella Hovila-kodin liittymässä.

Kaatotyön aikana liikennealueella on liikenteenohjaus.