Koulun oppilashuolto

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja.

Kouluterveydenhuolto lv. 2022–2023 Kirkonkylän koulussa

Terveydenhoitaja ja lääkäri tapaavat oppilaan terveystarkastuksissa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Terveystarkastukset tehdään kaikille 1.–3. ja 5.–9. luokkien oppilaille. Lääkärintarkastukset ovat osa laajaa terveystarkastusta, jotka tehdään 1., 5. ja 8. – luokan oppilaille. 4.luokkalaisille tarjotaan mahdollisuutta terveydenhoitajan tapaamiseen tarvittaessa, vanhemman harkinnan mukaan.

Pitkäaikaissairaudet

Oppilaan turvallisuuden takaamiseksi uudet pitkäaikaissairaudet, kuten epilepsia, astma ja diabetes, tulee ilmoittaa oppilaan opettajalle/luokanvalvojalle ja kouluterveydenhoitajalle heti lukuvuoden alussa.

Oppilaan sairastuminen

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, hänet ohjataan kotiin. Opettaja ilmoittaa vanhemmille kotiin lähdöstä. Näin pyritään välttämään turhia kontakteja ja mahdollisten infektioiden leviämistä

Koulutapaturmissa ensiavun antaa ensisijaisesti tilanteessa läsnä oleva koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa Pihlajalinna Hiirosessa.

Sairastuneen lapsen hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat perheiden vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Parhaiten terveydenhoitajaan saa yhteyden Wilman kautta. Wilman kautta voi jättää myös soittopyyntöä.

Oppilas voi tulla kouluterveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle ilman ajanvarausta ma - pe klo 11.30–12.30.

Koulutapaturmat


Koulussa, koulumatkalla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa kuten luokkaretkillä ja leirikoulussa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton (perusopetuslaki 34 §). Koulutapaturmana pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana, välitunnilla tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa. Koulumatkalla tarkoitetaan koulun ja kodin välistä suorinta reittiä.

Mikäli koulumatkalla sattunut tapaturma on tapahtunut moottoriajoneuvolla tai toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, kuuluvat nämä tapaturmat kyseisen ajoneuvon liikennevakuutuksen piiriin.

Kempeleen kunta on vakuuttanut perusopetuksen oppilaat, koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoon kuuluvat sekä lukion opiskelijat OP-Pohjolassa.

Miten toimitaan koulutapaturman sattuessa?
Tapaturmasta on ilmoitettava viipymättä luokanopettajalle tai luokanohjaajalle sekä koulun kansliaan.
Koulut huolehtivat tapaturmailmoituksen täyttämisestä. Tapaturmailmoitus täytetään aina vaikka lääkärin hoitoa ei heti tarvittaisikaan.
Oppilas on ohjattava ensisijaisesti Pihlajalinna Hiiroseen, os. Kiilakivenkuja 1, 90250 Oulu. Ennen Pihlajalinna Hiiroseen menoa, soita Pohjola Terveysmestarille puh. 0100 5225, hän antaa tarkemmat toimintaohjeet. Tarvittaessa oppilas voidaan ohjata myös julkisen terveydenhoidon palvelujen piiriin kuten kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskukseen tai keskussairaalaan tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen. Hammastapaturmat hoidetaan julkisen sektorin kautta, Kempeleen terveyskeskuksessa. Pihlajalinna ei hoida hammastapaturmia.
Oppilaalle voidaan järjestää koulukuljetus, mikäli hänellä on lääkärintodistus, josta ilmenee tapaturmasta johtuva kuljetuksen tarve.
Mikäli huoltaja on maksanut koulutapaturmaan liittyviä laskuja, tekee hän suoraan korvaushakemuksen omilla pankkitunnuksillaan OP-Pohjolaan. Korvaushakemukseen huoltaja tarvitsee tapaturmaa koskevan vahinkotunnuksen, jonka hän saa koulusihteeriltä.
Jos oppilaan/opiskelijan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa koulupäivän jälkeen, on asiasta ilmoitettava mahdollisimman pian koululle.

Kouluilla koulutapaturmissa yhteyshenkilöinä ovat koulusihteerit.

Koulutoimistossa koulutapaturmissa yhteyshenkilöt Elina Siira p.050 316 9684 ja Hanne Väisänen p.040 128 6267.

Koko Kempeleen kuntaa koskevat kouluterveydenhoidon sivut

 

Oppilashuollosta vastaa apulaisrehtori Katriina Kontiokari p.0503163776

Vastuuhenkilöt
AP/IP puhelin 0444972256
   Karsikas Armi, 1-2. -luokat 050 3169621
   Veteläinen Anu, 1.-2.-luokat 050 4636694
   Järvelä Laura, 7. -luokat 050 3169639
   Hyry Veera, 5.-6. -luokat 044 4972304
   Kouva Kirsi, 5.-6.Tupa 050 3169450
   Kangas Hannamari, 7.-9. Tupa 040 1943075
   Kinnunen Laura, 3-4. lk 050 3169602
   Kinnunen Tiina, 7.-9. pienryhmä 044 4972274
   Rajander Jaana, 1-2- lk 050 4636699
   Huhtamäki Mirja, 8.-luokat 040 1916248
   Hasanen Jari, 9. -luokat 044 4972943
   Näyhä-Laakko Päivi, 5.-luokat 050 5681912
   Eilola, Jutta  7. lk tupa 040 6204824
   Kuukasjärvi Tatu, Niemelänniitty 040 6287894
   Torppa Markus, Niemelänniitty 044 4972239
Kouluterveydenhuolto (E-talo)
Riikka Väisänen  koululla ma-to

Luokat:

5C, E

6C, D

7B

8C, J

9A, B, E, Y, M, N

050 4636380

Sanni Kaikkonen koululla ma-ti ja to-pe

Luokat:

5A, B, D;

6A, B, E, F

7A, C, D, E, F, G,

8A, B, D, E, M, N

9C, D, 9J

044 4972278

   Mikkonen Susanna (1.-4. luokat)

Luokat: 1–4 luokat.

Paikalla parillisina viikkoina ke-to ja parittomina viikkoina pe.

050 4636388
 Lepola Sanna koululääkäri yhteydet hoitajien kautta
 Röntynen Marko koululääkäri yhteydet hoitajien kautta
lisätietoja kouluterveydenhuollosta
Kuraattorit

   Heinikoski Anna-Maija

(koululla ma-to,1.-6. lk:t)

050 4636678

   Lehtosaari Heini

(koululla ti-pe, 7-9. lk)

040 5653151
   Työhuoneet E-talossa
Psykologi
    Hanna Juurinen (koululla ma-ke ja pe, Santamäki to) 040 6233280
   Psykologin työhuone E-talossa

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 316 9584

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9555