Koulun oppilashuolto

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja.

Kouluterveydenhoidon sivut

Oppilashuollon tiedotteet:

14.09.2021 Lukuvuoden 2021-2022 Tiedote kuraattori- ja psykologipalveluista, tiedote luettavissa Wilmasta.

 

Oppilashuollosta vastaa apulaisrehtori Katriina Kontiokari p.0503163776

Vastuuhenkilöt
AP/IP puhelin 0444972256
   Karsikas Armi, 1-2. -luokat 050 3169621
   Järvelä Laura, 7. -luokat 050 3169639
   Hyry Veera, 5.-6. -luokat 044 4972304
   Kouva Kirsi, 5.-6.Tupa 050 3169450
   Kangas Hannamari, 7.-9. Tupa 040 1943075
   Kinnunen Laura, 3-4. lk 050 3169602
   Kinnunen Tiina, 7.-9. pienryhmä 044 4972274
   Rajander Jaana, 1-2- lk 050 4636699
   Huhtamäki Mirja, 8.-luokat 040 1916248
   Hasanen Jari, 9. -luokat 044 4972943
   Näyhä-Laakko Päivi, 5.-luokat 050 5681912
   Tiainen-Ehrola, Mervi 7. lk tupa 040 6204824
   Kuukasjärvi Tatu, Niemelänniitty 040 6287894
   Torppa Markus, Niemelänniitty 044 4972239
Kouluterveydenhuolto (E-talo)
   Väisänen Riikka (5B, 5C, 5D, 6D, 6F, 8D, 8E, 9. luokat, lukio)  050 4636380

   Kaikkonen Sanni (5A, 5E, 5F, 6A, 6B, 6C, 6E, 7. luokat, 8A, 8B, 8C, 8M, 8J)

044 4972278
   Mikkonen Susanna (1.-4. luokat) 050 4636388
 Lepola Sanna koululääkäri yhteydet hoitajien kautta
 Röntynen Marko koululääkäri yhteydet hoitajien kautta
lisätietoja kouluterveydenhuollosta
Kuraattorit

   Heinikoski Anna-Maija

(koululla ma-to,1.-6. lk:t)

050 4636678

   Lehtosaari Heini

(koululla ti-pe, 7-9. lk)

040 5653151
   Työhuoneet E-talossa
Psykologi
    Hanna Juurinen (koululla ma-ke ja pe, Santamäki to) 040 6233280
   Psykologin työhuone E-talossa

Lisätietoa

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 316 9584

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 040 586 8252

· Ylikylän koulu 050 316 9555