Työllisyyspalvelut

Kempeleen työllistämisyksikkö ja Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilu / Kempele

Työllisyyspäällikkö Jussi Jalonen vastaa työllistämisyksikön ja Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilun toiminnasta Kempeleessä, sekä toimii esimiehenä työllistämisyksikön toimipisteissä. Jenni Kiiskilä koordinoi kempeleen toimintaa Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa 31.12.2022 saakka. Elossa Partanen aloittaa työllisyyskoordinaattorina 1.12.2022 lukien.Työnsuunnittelija Anu Kuusijärven vastuualueeseen kuuluu palkkatuella työllistäminen kunnan yksiköihin, sekä nuorten kesätyöllistäminen. Kempeleen kunnan omavalmentajina toimivat 1.11.2022 lukien Jaana Tolonen ja Oivi Piekkola, sekä 1.1.2023 lukien Heli Loukusa. Työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajina työskentelee neljä TE-toimistosta siirtynyttä viranhaltijaa. Pajaohjaajana toimii Jukka Vanhanen ympäristönhoitoryhmässä ja kierrätyskeskuksessa. 

Työllistämisyksikkö on mukana  Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa, sekä Ohjaamo Kempele- ja Momentum hankkeissa.

Jos jäät työttämäksi, ole heti ensimmäisenä päivänä yhteydessä TE-toimistoon ja ilmoittaudu työnhakijaksi. 

Lisätietoa