Häiriötiedote

Täältä löydät koronaepidemiaan liittyviä Kempeleen kunnan tiedotteita.

Sisältö

Palveluseteli

Yksityiseen päiväkotihoitoon haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella Kempeleen kunnan nettisivun kautta. Sähköinen hakemus löytyy osasta Varhaiskasvatus ja opetus/Varhaiskasvatus ja siellä Päivähoidon sähköiset palvelut-osa (näytön oikea reuna). Päivähoitohakemuksen viidennellä sivulla valitaan päiväkoti, johon hoitopaikkaa haetaan. Jokaiselle lapselle täytetään oma hakemus. Muutoshakemukset tehdään myös kaikista lapsista. Palveluseteli ei koske yksityistä perhepäivähoitoa. Palveluohjaustiimi käsittelee kaikki päivähoitohakemukset.

Päivähoitopaikan varmistuessa yksityisestä päiväkodista, lapsen tulevan päiväkodin esimies ottaa yhteyttä. Päivähoitohakemuksen perusteella myönnetään palveluseteli. Palvelusetelipäätös lähetetään sähköisesti perheelle ja yksityiseen päiväkotiin. Erillistä palvelusetelihakemusta ei tarvita.

Palveluseteliä laskettaessa käytetään kunnallisia päivähoitomaksukriteereitä. Perheen omavastuu muodostuu lasketusta päivähoitomaksusta ja palveluntuottajan palvelusetelin kattohinnan ylittävästä osasta.

Palvelusetelipäätöksen omavastuuosuuden määrittämiseksi tarvitaan tuloselvitys perheen tulotiedoista. Tuloselvityksenä perhe voi myös antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun sähköisesti tai toimittaa paperisen tuloselvityslomakkeen, johon on merkitty ruksi kohtaan "En toimita tuloselvitystä, hoitomaksun saa periä korkeimman maksun mukaan." Tuloselvityslomake ja yrittäjän tuloselvityslomake löytyvät täältä.

Tuloselvityslomake ja tarvittavat tositteet voi lähettää joko sähköpostilla tai postitse osoitteeseen Kempeleen kunta, Varhaiskasvatus, PL 12, 90441 Kempele. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, omavastuu määräytyy korkeimman mukaan.

Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen tulee itse irtisanoa edellä mainitut tuet, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi. Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän sekä kotihoidon tuen voi käydä päättämässä Kelan nettisivulla.

Toimintaohje yksityiseen päiväkotiin hakevalle:

  • Hae hoitopaikkaa sähköisellä päivähoitohakemuksella. Jokaisesta lapsesta tehdään oma hakemus.
  • Palvelunohjaustiimi ottaa yhteyttä perheeseen ja tarkistaa hakemuksen tiedot.
  • Tee tuloselvitys ennen hoidon aloitusta.Mikäli hoitopaikka valikoituu yksityiseen päiväkotiin, tulevan päiväkodin esimies ottaa yhteyttä ja sopii hoidon aloituksesta.Palvelusetelipäätös toimitetaan kotiin.

Palvelusetelin omavastuun määräytyminen:

Päiväkotihoidon palvelusetelin laskemisen perustana ovat Kempeleen kunnanhallituksen päättämät palvelusetelin kattohinnat (21.5.2018 § 171§), palveluntuottajan hinta ja kunnallinen päivähoitomaksu. Palveluseteli on tulosidonnainen ja määrätään toistaiseksi.

Palvelusetelin kattohinnat 1.8.2018 lähtien ovat seuraavat:

Palvelusetelin kattohinta/kk Kattohinta €, alle 3-vuotias Kattohinta €, yli 3-vuotias
Kokopäivähoito 1212,00 719,00
Osapäivähoito 20 t/viikko 666,00 395,00
Osa-aikainen 21-29 t/ viikko tai
12 pv/kk tai 13 pv/kk
848,00 503,00
Esiopetusikäisen täydentävä päivähoito 359,00
Erityispäivähoidon palveluseteli 1757,00 1042,00

Osapäivähoidon palvelusetelin kerroin on 0,55
Osa-aikaisen palvelusetelin kerroin on 0,70
Esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen palvelusetelin kerroin on 0,5

Kempeleläisten yksityisten päiväkotien kokopäivähoidon hinnat 1.8.2018 alkaen:

Yksityinen päiväkoti Hinta alle 3-vuotias Hinta yli 3-vuotias
Touhula 1222,00 729,00
HaliNaperot 1252,00 759,00
Pikku-Proffa 1137,00
744,00
TouhuVekara 1242,00 749,00
ViksuVekara 1242,00 749,00

Palvelusetelin omavastuu = yksityisen päiväkodin hinta – palvelusetelin kattohinta + kunnallinen päivähoitomaksu.

Esimerkiksi perheellä on korkein kunnallinen päivähoitomaksu (289,00 €) ja yli 3-vuotias lapsi hoidossa (palvelusetelin kattohinta 719,00 €). Yksityisen päiväkodin hinta on 748,00 €. Tällöin palvelusetelin omavastuuksi saadaan:

749,00 € - 719,00 € + 289,00 € = 319,00 €

Palvelusetelin omavastuun perii yksityinen päiväkoti.

Palvelusetelin arvo tulee tarkistaa seuraavissa tilanteissa:

- lapsen palveluntarve muuttuu
- perheen tulojen muuttuessa olennaisesti (+/- 10 %)
- perhekoossa tapahtuu muutos, esim. huoltajuus muuttuu, perheeseen syntyy uusi jäsen tai joku lapsista täyttää 18 vuotta
- huoltaja tai puoliso jää äitiysvapaalle, huoltaja tai puoliso jää työttömäksi

Lisätietoja:
varhaiskasvatuksen johtaja puh. 050 5681 907
varhaiskasvatuksen palvelusihteerit puh. 044 4972 311 ja 044 4972 312 
Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@kempele.fi