Sisältö

Yksityinen päiväkotihoito

Kempeleen kunnassa asuvalle voidaan myöntää palveluseteli päivähoidon järjestämiseksi kempeleläisessä yksityisessä päiväkodissa ja se rinnastetaan päivähoitolain 11 §:n mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon. Hakemus tehdään sähköisellä päivähoitohakemuksella. 

Muiden kuntien yksityiseen päiväkotiin haettaessa vanhemmat ovat suoraan yhteydessä valitsemaansa päiväkotiin. Päiväkoti ja perhe sopivat keskenään palvelun ehdoista.