Sisältö

Kotiin palkattu hoitaja

Perhe voi palkata kotiin hoitajan. Tällöin perhe toimii työnantajana ja vastaa työnantajan velvoitteista. Perheen tulee tehdä ennakonpidätys maksamastaan palkasta hoitajan verokortin mukaan. Lisäksi tulee maksaa sosiaaliturvamaksu ja huolehtia lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuista perhe huolehtii koko palkan osalta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta.

Kunta hyväksyy hoitajan ennen kuin vanhemmat toimittavat hakemuksen Kelalle. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hoitaja on täysi-ikäinen eikä saman perheen jäsen. Hakeminen tapahtuu Kelan lomakkeilla.

Kotiin palkatun hoitajan tukimuotoina ovat:

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki: Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 172,25 €/lapsi/kk + tulosidonnainen hoitolisä enintään 144,85 €/lapsi/kk. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 63,38 €/lapsi/kk + tulosidonnainen hoitolisä puolitettuna.

Kunnallinen yksityisen hoidon tuki: Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan kunnallista yksityisen hoidon tukea 250 €/lapsi/kk. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan kunnallista yksityisen hoidon tukea 137,50 €/lapsi/kk.

Tukea ei makseta heinäkuulta.

Lisätietoja saa osoitteesta www.kela.fi -> Pienten lasten hoitoon tukea.

Toimintaohje palkatessa hoitaja kotiin:

  1. Perhe tekee työsopimuksen työntekijän kanssa ja täyttää Kelan lomakkeen "Selvitys: lasten yksityisen hoidon tuki" (WH 2).

  2. Perhe ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen johtajaan ja sopii ajan tapaamisesta. Tapaamisessa on oltava mukana edellä mainitut lomakkeet täytettynä.

  3. Perhe tekee hakemuksen yksityisen hoidon tuesta Kelan lomakkeella: Lapsiperheet "Lasten kotihoidon tuki/Lasten yksityisen hoidon tuki" (WH 1).

  4. Perhe toimittaa edellä mainitut lomakkeet Kelalle.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen johtaja 050 5681 907, päivähoidon palvelusihteerit puh. 044 4972 311 ja 044 4972 312.