Sisältö

Toiminta-ajatus

Päiväkodin toimintaa

Esiopetus perustuu yhdessä oppimiseen ja ryhmätaitojen harjaannuttamiseen vertaisryhmässä. Haluamme korostaa oppimisessa leikkimisen tärkeyttä sekä lapsen oman kiinnostuksen kohteiden hyödyntämistä mahdollisimman monipuolisesti. Päiväkodillamme on käytössä koulun tiloja mm. liikuntasali ja musiikkiluokka. Toimimme yhteistyössä erityisesti alkuopetuksen luokkien kanssa.