Sisältö

Toiminta-ajatus

Päiväkodin toimintaa

Päiväkodin päivä sisältää monenlaista toimintaa:

• Leikki on lapsen tärkein toimintamuoto. Päiväkodissamme panostetaan lasten leikkeihin.

• Lapsi tutustuu monipuolisesti eri liikuntamuotoihin. Päiväkodissa harjoitellaan liikunnan perustaitoja. Teemme viikoittain retkiä lähimaastoon ja talvisin hiihdämme päiväkodin viereisellä ladulla.

• Lasta kannustetaan omiin oivalluksiin, ratkaisuihin ja luovaan työskentelyyn. Askartelu, kädentaidot, musiikki ja ilmaisu kuuluvat olennaisena osana päiväkodin toimintaan.