Toiminta-ajatus

Päiväkodin toimintaa

Esiopetuksemme ankkuroituu oppimisen iloon, joka toteutuu yhteisten kokemusten, elämysten ja leikin kautta. Esikoulussamme luonto, liikunta ja oman tekemisen kautta oivaltaminen ovat tärkeitä ja meille läheisiä tapoja toimia. Rakennamme jokapäiväisessä elämässämme siltaa kouluun ruokailemalla yhteisissä tiloissa, pihaleikeissä ja kummitoiminnassa. Osallistumme koulun juhliin ja tapahtumiin.

Lisätietoa