Sisältö

Ylikylän toimintamalli, tiimit ja työryhmät

YLIKYLÄN YHTENÄISKOULUN TOIMINTAMALLI 2017-2018

Lukuvuoden alusta on otettu käyttöön 10.8.2017 päivitetyt toimintamalli, solurakenne ja tiimit.

SOLUJEN tehtävät:

 • Solut muodostuvat joustavasti luokka-aste ja aineryhmistä.
 • Soluissa työskentelee oppilaiden mukaan opetushenkilöstöä (opettajat, ohjaajat).
 • Ohjaajat jakaantuvat soluihin ohjaustyönsä painotusten mukaan.
 • Tekevät yhteistyötä, suunnittelevat ja toteuttavat koulun toimintaa uusien opetussuunnitelmien ja koulun toiminta-ajatuksen hengessä, yhdessä 1-9 luokkien opettajien ja ohjaajien kesken.
 • Kehittää oman solun toimintaa osana Kempeleen kunnan, Hyvän kasvun ohjelman opetussuunnitelman ja koulun toimintatapojen suunnassa.
 • Opetuksen ja koulun kehittäminen.
 • Oppimisympäristön kehittäminen ja ylläpito.
 • Solut muodostavat pohjan myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien eli ilmiöiden työstölle. Ilmiöiden luokka-aste ja aineryhmäkokonaisuudet ratkaistaan lukuvuosittain.
 • Solurakenne on käytössä 2017-2019.


TIIMIT

 • Tiimirakenteessa huomioidaan tarpeen mukaan Hyvän kasvun ohjelman - HKO - toimintaperiaatteet ja painopistealueet.
 • Solut valitsevat keskuudestaan edustajansa koulun tiimeihin(6). Solun jäsenet jakautuvat tasaisesti eri tiimeihin.
 • Jokaisessa tiimissä on kaksi (2) suunnitteluryhmän jäsentä. Heillä on yhdessä tiimien vetovastuu.
 • Tiimit valmistelevat johtoryhmälle ja/tai suunnitteluryhmälle vastuualueensa tehtävät ja mahdolliset toimintaan kuuluvat päätösehdotukset.
 • Tiimit informoivat suunnitteluryhmää työnsä edistymisestä.
 • Koulun johtoryhmä päättää lopulliset tiimien vastuualuetehtävät.
 • Tiimirakenne on käytössä 2017-2019.Suunnitteluryhmä lv. 2017-2018

1. Kasvatuskumppanuus , osallisuus

 • jäsen: Johanna Herranen
 • jäsen: Kristiina Savolainen
 • vanhempaintoimikunta: Outi Piisilä

2. Koulun juhlat ja tapahtumat

 • jäsen: Pirita Hahl-Marjokorpi
 • jäsen: Tuula Kylmänen

3. Pedagogia ja täydennyskoulutus

 • jäsen: Tiina Linna-Laitinen
 • jäsen: Marjut Levy

4. Liikunta ja työhyvinvointi

 • jäsen: Ismo Turpeinen
 • jäsen: Mikko Viinikka

5. TVT- Tieto- ja viestintätekniikka

 • jäsen: Tuomas Huhtala
 • jäsen: Matti Räty

6. Koulupäivän henkinen ja fyysinen turvallisuus - KiVa

 • jäsen: Arto Kuukasjärvi
 • jäsen: Päivi Seppänen

- Ap.rehtori Riikka Onkalo
- Ap.rehtori Pasi Jolanki
- Rehtori Antti Peisterä