Sisältö

Wilma

Ohje uuden Wilma-tunnusten tekemiseen

Uuden tunnuksen tekeminen

Uuden tunnukset tekemiseen tarvitset sähköpostiosoitteen. Tarvitset myös avainkoodin, huollettavan henkilötunnuksen ja hyvän salasanan.

Lapsen poissaolon merkitseminen

Sairaspoissaolot voi sekä ilmoittaa että selvittää etukäteen kohdassa Ilmoita poissaolosta. Muut kuin sairaudesta johtuvat poissaolot haetaan erikseen Hakemukset ja päätökset -toiminnolla.

Tuntimerkintöjen seuraaminen

Opettajat merkitsevät sinne poissaolot ja myöhästymiset. Huoltajat selvittävät poissaolot (selvitys poissaololle). Opettajat merkitsevät sinne poissaolot ja myöhästymiset. Huoltajat selvittävät poissaolot (selvitys poissaololle).

Omien viestiasetusten muuttaminen

Tuntimerkinnöistä huoltaja voi saada heti viestin esim. sähköpostiinsa. 

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584