Sisältö

Tukioppilastoiminta

 

Tukioppilas on tehtäväänsä koulutuksen saanut vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaan ei tarvitse olla mallioppilas, mutta hänen pitää olla kiinnostunut tukioppilastoiminnasta. Tukioppilastoiminnan vapaaehtoisuuden periaatteet näkyvät haluna kantaa yhteistä vastuuta ja toimimisena koko kouluyhteisön parhaaksi. Hän on vaitiolovelvollinen. Vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita vastuun kantamista yksin, vaan vaikeiden asioiden jakamista tukioppilasryhmässä luottamuksen periaatteita noudattaen. Keskeisimpiä tukioppilaiden toimintoja ovat uusien oppilasryhmien kummeina toimiminen ja ryhmäytymisen tukeminen oppitunteja pitämällä. Tukioppilaat järjestävät myös erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja tempauksia. Tukioppilastoiminnan edellytys on koulussa toimiva aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Vaikka toiminta onkin nuorten omaehtoista tekemistä, tarvitaan aikuista tukijaksi ja kannustajaksi. Lukuvuonna 2019-20 koulun tukioppilastoimintaa ohjaavat Ilkka Kivimäki ja Elina Mannermaa.

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584