Sisältö

Tukioppilastoiminta

 

Tukioppilas on tehtäväänsä koulutuksen saanut vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaan ei tarvitse olla mallioppilas, mutta hänen pitää olla kiinnostunut tukioppilastoiminnasta. Tukioppilastoiminnan vapaaehtoisuuden periaatteet näkyvät haluna kantaa yhteistä vastuuta ja toimimisena koko kouluyhteisön parhaaksi. Hän on vaitiolovelvollinen. Vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita vastuun kantamista yksin, vaan vaikeiden asioiden jakamista tukioppilasryhmässä luottamuksen periaatteita noudattaen. Keskeisimpiä tukioppilaiden toimintoja ovat uusien oppilasryhmien kummeina toimiminen ja ryhmäytymisen tukeminen oppitunteja pitämällä. Tukioppilaat järjestävät myös erilaisia teemapäiviä, tapahtumia ja tempauksia. Tukioppilastoiminnan edellytys on koulussa toimiva aikuinen, joka ohjaa toimintaa. Vaikka toiminta onkin nuorten omaehtoista tekemistä, tarvitaan aikuista tukijaksi ja kannustajaksi. Lukuvuonna 2018-19 koulun tukioppilastoimintaa ohjaavat Ilkka Kivimäki ja Elina Mannermaa.