Sisältö

Oppilaskuntatoiminta

 

Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat, jotka valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan hallitus käsittelee kokouksissaan koulun oppilaiden tekemiä esityksiä, valitsee niistä toteuttamiskelpoiset ja päättää jatkotoimista. Lisäksi oppilaskunta voi tehdä omia aloitteita liittyen koulun toimintaan. Hallitus valmistelee esitykset kunnan Pikku Parlamentin kokouksiin, joissa heillä on edustus. Oppilaskunnan hallituksen toimintaan osallistuu myös ohjaavia opettajia, joiden tehtävänä on suunnitella toimintaa yhdessä oppilaiden kanssa. Hallitus on mukana suunnittelemassa joitakin koulun merkittäviä tilaisuuksia, esim. ystävänpäivän, vappujuhlan, pikkujoulun, taksvärkkipäivän ja 9. luokkalaisten gaalan. Keräämillään varoilla oppilaskunta osallistuu koulun viihtyvyyden edistämiseen. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2018-19 Anu Haapala, Heli Haatainen, Lea Huhta, Marko Neitola ja Anne-Maria Tolpanniemi.

Oppilaskunnan info löytyy TÄSTÄ.