Sisältö

Oppilaskuntatoiminta

 

Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat, jotka valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskunnan hallitus käsittelee kokouksissaan koulun oppilaiden tekemiä esityksiä, valitsee niistä toteuttamiskelpoiset ja päättää jatkotoimista. Lisäksi oppilaskunta voi tehdä omia aloitteita liittyen koulun toimintaan. Hallitus valmistelee esitykset kunnan Pikku Parlamentin kokouksiin, joissa heillä on edustus. Oppilaskunnan hallituksen toimintaan osallistuu myös ohjaavia opettajia, joiden tehtävänä on suunnitella toimintaa yhdessä oppilaiden kanssa. Hallitus on mukana suunnittelemassa joitakin koulun merkittäviä tilaisuuksia, esim. ystävänpäivän, vappujuhlan, pikkujoulun, taksvärkkipäivän ja 9. luokkalaisten gaalan. Keräämillään varoilla oppilaskunta osallistuu koulun viihtyvyyden edistämiseen. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2019-20 Anu Haapala, Heli Haatainen, Lea Huhta, Marko Neitola ja Anne-Maria Tolpanniemi.

Oppilaskunnan info löytyy TÄSTÄ.

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584