Sisältö

Muu henkilökunta

 

Kankaanpää Taina, ruokapalvelun alue-esimies 0444972218
 
Keittiöhenkilökunta, D-talo 0503169422
   Pussila Jaana, kokki
   Aho Raija, kokki
   Anttila Birgitta, kokki
   Gärding Harri, kokki
   Kanniainen Satu, kokki
   Kullberg Sirpa, kokki
   Mettiäinen Päivi, kokki
   Pehkonen Eija, kokki
   Rasinkangas Maija, ruokapalvelutyöntekijä
   Tuunanen Marja, ruokapalveluvastaava
   Uusi-Illikainen Irma, ruokapalvelutyöntekijä
Laitoshuoltajat, B-talo 0444972172
   Ahtimaa Laila
   Lehtosaari Sinikka
   Luukkonen Eeva
Laitoshuoltajat, D -talo 0444972171
   Alalahti Ulla
   Kamsula Tiina
   Karjalainen Paula
   Paakkonen Pirjo
   Syvänen Jarmo, AV-järjestelmäasiantuntija 0504636477
  
  
  

Ajankohtaista

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Kouluun ilmoittautuminen

Elokuussa 2020 perusopetuksen ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu Internetissä Wilman kautta. Ilmoittautumista varten oppilaiden osoitteeseen lähetetään kirje, jossa huoltaja saa ohjeet Wilma-tunnusten tekemistä varten.

Sähköinen ilmoittautuminen alkaa 3.2.2020 päättyy 14.2.2020.

Jos huoltaja ei ole saanut kirjettä ennen ilmoittautumisen alkamista, on syytä ottaa yhteyttä lähikoulun kansliaan.

Muille kuin 1. luokalle toisesta koulusta tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu suoraan koulun kansliaan.

Koulu alkaa keskiviikkona 12.8.2020.

Kouluun tutustuminen

Tuleville ekaluokkalaisille järjestetään kouluun tutustuminen kaikilla kouluilla perjantaina 8.5.2020 klo 8.00 - 10.00. Samanaikaisesti annetaan huoltajille koulua koskevaa informaatiota.

Wilma-tunnukset

Wilma-tunnuksia käytetään kodin ja koulun yhteydenpidossa koko perusopetuksen ajan. Tunnuksia käytetään jo kevään aikana aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisessa ja muussa tiedottamisessa.

Jos huoltaja ei ole saanut Wilma-tunnuksia, otathan yhteyttä koulun kansliaan.

· Ketolanperän koulu 050 463 6483

· Kirkonkylän koulu 050 316 9598

· Linnakankaan koulu 050 316 9488

· Santamäen koulu 050 463 6483

· Ylikylän koulu 050 316 9584