Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut

Opiskeluhuollon kuraattorin ja psykologin pääasiallinen tehtävä on koulu- ja oppilaitosyhteisön psyykkisten ja sosiaalisten valmiuksien edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.

Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut on tarkoitettu kaikille esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä lukion ja perustutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen oppilaille ja opiskelijoille.

Kuraattori ja psykologi ovat yksittäisen oppilaan/opiskelijan tukena ihmissuhteisiin, oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja tapahtuu ensisijaisesti monialaisesti oppilaan/opiskelijan ja hänen läheistensä sekä häntä opettavien kanssa. Oppilaat ja opiskelijat, heidän läheisensä sekä opetushenkilöstö voivat olla yhteydessä kuraattoriin ja psykologiin puhelimitse ja Wilmassa, mieluiten jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

Järjestämme tapaamisia myös videovastaanotolla ja puhelimitse.

Kuraattorien ja psykologien yhteystiedot

Ketolanperän koulu ja alueen esiopetusyksiköt

• opiskeluhuollon kuraattori Anna Tervonen, p.050 316 9664
• opiskeluhuollon psykologi Olli Muranen, p. 040 167 6557

Kirkonkylän koulu ja alueen esiopetusyksiköt

• opiskeluhuollon kuraattori Anna-Maija Heinikoski (esiopetus ja luokat 1–6), puh. 0504636678 (tavoitettavissa ma-to)
• opiskeluhuollon kuraattori Heini Lehtosaari (luokat 7–9), p. 040 565 3151 (tavoitettavissa ti-pe)
• opiskeluhuollon psykologi Hanna Juurinen, p. 040 623 3280

Linnakankaan koulu ja alueen esiopetusyksiköt

• opiskeluhuollon kuraattori Pia Kovalainen (luokat 1–6), p. 040 487 3161
• opiskeluhuollon kuraattori Kaisa Vanninen (esiopetus ja 7 luokka), p. 040 6589819 (tavoitettavissa ma-to)
• opiskeluhuollon kuraattori Jenni Kiiskilä (luokat 8–9), p. 050 5921 906 (tavoitettavissa ti-pe)
• opiskeluhuollon psykologi Mari Rytilahti, p. 040 620 5743 (tavoitettavissa ti-ke)
• opiskeluhuollon psykologi Olli Muranen, p. 040 167 6557 (oppimistutkimukset)

Santamäen koulu ja alueen esiopetusyksiköt

• opiskeluhuollon kuraattori Heini Lehtosaari, p. 040 565 3151
• opiskeluhuollon psykologi Hanna Juurinen, p. 040 623 3280

Ylikylän koulu ja alueen esiopetusyksiköt

• opiskeluhuollon kuraattori Anna Tervonen (luokat 1–4), p. 050 316 9664
• opiskeluhuollon kuraattori Arja Myllyaho (luokat 5–9), p. 050 463 6608
• opiskeluhuollon kuraattori Kaisa Vanninen (esiopetus), p. 040 6589819 (tavoitettavissa ma-to)
• opiskeluhuollon psykologi Olli Muranen, p. 040 167 6557

Kempeleen Lukio

• opiskeluhuollon kuraattori Jenni Kiiskilä, p. 050 5921 906 (tavoitettavissa ti-pe)
• opiskeluhuollon psykologi Hanna Poikela, p. 040 624 9567

OSAO Kempeleen yksikkö

• opiskeluhuollon kuraattori Noora Hyry, p. 040 547 2965 (tavoitettavissa ma-to)
• opiskeluhuollon psykologi Hanna Poikela, p. 040 624 9567

 

Lisätietoa