Sisältö

Lukuvuoden 2018 - 2019 kansainvälisyysviikon teema

Miten toimin eri tilanteissa? Miten kulttuurit kohtaavat? Mitä seuraa, kun mokaan?
Mitä tarkoittaa tilannepukeutuminen? Mitä on työelämän hyvätapaisuus? Mihin
tapoja tarvitaan? Miten kohtaan toisen ihmisen? Miten osoitan arvostusta toiselle?

Tänä lukuvuonna Kempeleen lukion kansainvälisyysviikon teema on Tavattomasti tapoja. Teemaviikon tarkoituksena on tutustua erilaisiin tapoihin ja kulttuureihin ympäri maailman. Nykyinen kansainvälisyysviikko on jatkumoa perinteelle, joka alkoi Kempeleen lukiossa jo vuonna 2003, joten kevään 2019 kansainvälisyysviikko on jo kuudestoista. Vuosien varrella teemoja ovat olleet mm. lapsityövoima, vesi, naisen asema, jalkapallo, raha sekä hyvinvointi.

Opetushallitus on kannustanut suomalaisia kouluja tapakasvatusviikon järjestämiseen vuodesta 2013 alkaen. Kansainvälisessä maailmassa tapakasvatus ja kansainvälisyys liittyvät luontevasti toisiinsa, joten Kempeleen lukion kansainvälisyysviikon teema vastaa useaan ajankohtaiseen kysymykseen. Opetushallituksen edu.fi-sivuston mukaan nuorten on tärkeää ymmärtää, että tulevaisuus riippuu paljon ihmisten välisen vuorovaikutuksen sujuvuudesta ja siitä, miten osaa käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla eri kulttuureista ja taustoista olevien ihmisten kanssa.

Kansainvälisyysviikolla teemaan liittyviä kysymyksiä lähestytään eri näkökulmista ja tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin ja kulttuureihin ympäri maailman. Muiden kulttuurien tunteminen auttaa ymmärtämään muiden lisäksi myös itseä ja lähiympäristöä, kun omat tavat ja tottumukset tulevat näkyviksi ja peilautuvat muihin. Keskeistä tapakulttuurissa ei siis ole erilaisten päälleliimattujen etikettisääntöjen opettelu, vaan se, että osaamme kohdata erilaisia ihmisiä, pyrimme ymmärtämään heidän toimintatapojaan ja osoitamme käytöksellämme arvostavamme heitä. Jokainen voi pakata aamulla reppuunsa tärkeät sanat “kiitos”, “anteeksi” ja “ole hyvä” – kaikki ne lisäävät hyvinvointia, viihtymistä ja välittämistä sekä koulussa että kotona.

Kansainvälisyysviikon hyväntekeväisyyskohde on valittu opiskelijaäänestyksellä lokakuun 2018 alussa. Lukuvuoden 2018–2019 avustuskohde on oululaisen Furaha ry:n ylläpitämä Furaha Home of Hope -orpokoti Ugandassa. Avustusrahaa kerätään yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa muun muassa perinteisellä pullokeräyksellä.

Tänä lukuvuonna varsinainen kansainvälisyysviikko on vuoden 2019 talvilomaa edeltävä viikko eli viikko yhdeksän, mutta yksittäisiä tapahtumia ja koulun yhteisiä tempauksia on toki pitkin lukuvuotta. Teemaan liittyvää materiaalia tuotetaan oppitunneilla ja tietenkin kansainvälisyysviikon toimintapäivänä tiistaina 26.2. erilaisissa työpajoissa.

Yleistä
     

Tämän vuoden
teemaviikko

Aiempien vuosien
teemoja