Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston toiminta 


Nuorisovaltuustot (nuvat) ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamalla paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi nuorisovaltuustot edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuustot järjestävät myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta. Kempeleessä nuorisovaltuuston sihteerinä/ohjaajana toimii nuorisopalvelujen päällikkö.

Nuorisovaltuutetut ovat iältään 13–20-vuotiaita. Kempeleessä nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Seuraava nuorisovaltuusto 2024-2025 valitaan syksyllä 2023. 

Vuosien 2022-2023 nuorisovaltuutettujen nimilistan näet tämän sivun alalaidassa.

Kempeleen nuorisovaltuuston muistiot: Nuorisovaltuuston vastuuhenkilö

Kempeleen kunnan nuorisopalvelut
Nuorisopalvelujen päällikkö
Sanna Tauriainen
050 307 8981
sanna.tauriainen@kempele.fi

Voit ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon tällä lomakkeella:
Lisätietoa

Kempeleen Nuva 2020-2021

Kempeleen nuorisovaltuusto 2022-2023:

Vili Kanniainen, puheenjohtaja
Inga Koskenniemi, varapuheenjohtaja

Elmer Hakala 
Lotta Harju  
Viivi Huotari  
Mimmi Jakola
Noora Lampela
Heta Lauttamus
Timo Matinlauri  
Vilja Peltokorpi 
Anni Ranta  
Eliisa Savilaakso  
Eetu VainionpääNuorisovaltuusto Instagramissa