Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustot (nuvat) ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamalla paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Kempeleen  nuorisovaltuustossa (2020-2021) on 13 jäsentä, puheenjohtajana Sini Pekkala ja varapuheenjohtajana Vili Kanniainen. Nuva-kokouksia pidetään 10-12 kpl vuodessa. Nuorisovaltuutetut ovat myös edustettuina kunnanvaltuustossa ja valiokunnissa. Heillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa valiokunnissa sekä kunnanvaltuustossa.

Uuden nuorisovaltuustokauden jäsenten haku kaudelle 2022-2023 on päättynyt. 

Tehtävä ja toiminta

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi nuorisovaltuustot edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuustot järjestävät myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta. Kempeleessä nuorisovaltuuston sihteerinä/ohjaajana toimii nuorisopalvelujen päällikkö.

Nuorisovaltuutetut ovat iältään 13–18-vuotiaita. Kempeleessä nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Seuraava nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla syksyllä 2021. 

Kempeleen nuorisovaltuuston muistiot: 


Sini Pekkala
Kempeleen nuorisovaltuuston puheenjohtaja
sinitpe@gmail.com

Nuorisovaltuuston vastuuhenkilö

Kempeleen kunnan nuorisopalvelut
Vs. nuorisopalvelujen päällikkö
Heidi Alatalo
puh.050 3078 981
heidi.alatalo@kempele.fi

Voit ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon tällä lomakkeella:
Lisätietoa

Kempeleen Nuva 2020-2021

Kempeleen nuorisovaltuusto:

Sini Pekkala, puheenjohtaja
Vili Kanniainen, varapuheenjohtaja

Viivi Huotari
Senni Jouhten
Pinja-Riikka Karvonen
Inga Koskenniemi
Patrik Neitola
Aada Nissinen
Ville Palinsaari
Vilja Peltokorpi
Venla Pieniniemi
Anni-Maria Teirikko
Eetu Vainionpää

Nuorisovaltuusto Instagramissa