Nuorisovaltuusto


Nuorisovaltuustot (nuvat) ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamalla paikallisten nuorten etuja. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Kempeleen  nuorisovaltuustossa (2020-2021) on 14 jäsentä, puheenjohtajana Sini Pekkala ja varapuheenjohtajana Pinja-Riikka Karvonen. Nuva-kokouksia pidetään 10-12 kpl vuodessa. Nuorisovaltuutetut ovat myös edustettuina kunnanvaltuustossa ja valiokunnissa. Heillä on läsnäolo ja puheoikeus kaikissa valiokunnissa sekä kunnanvaltuustossa

Tehtävä ja toiminta

Kuntalain 26 § mukaan kuntien on astetteva nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Nuorisovaltuustoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaikkien kunnan toimialojen suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. 

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi nuorisovaltuustot edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä. Nuorisovaltuustot järjestävät myös erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Kuntalain mukaan kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä eli esimerkiksi kokousjärjestelyistä ja ohjaamisesta. Kempeleessä nuorisovaltuuston sihteerinä/ohjaajana toimii nuorisopalvelujen päällikkö.

Nuorisovaltuutetut ovat iältään 13–18-vuotiaita. Kempeleessä nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi (2) vuotta. Seuraava nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla syksyllä 2021. 

Kempeleen nuorisovaltuuston muistiot: 


Sini Pekkala
Kempeleen nuorisovaltuuston puheenjohtaja
sinitpe@gmail.com

Nuorisovaltuuston vastuuhenkilö
Kempeleen kunnan nuorisopalvelut
Sanna Tauriainen
p.050 3078 981
sanna.tauriainen@kempele.fi

Voit ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon tällä lomakkeella:
Lisätietoa

Kempeleen Nuva 2020-2021

Kempeleen nuorisovaltuusto:

Sini Pekkala, puheenjohtaja
Pinja-Riikka Karvonen, varapuheenjohtaja

Viivi Huotari
Senni Jouhten
Vili Kanniainen
Inga Koskenniemi
Onni Kuivala
Patrik Neitola
Aada Nissinen
Ville Palinsaari
Vilja Peltokorpi
Venla Pieniniemi
Anni-Maria Teirikko
Eetu Vainionpää

Nuorisovaltuusto Instagramissa