Palkkatuella työllistäminen

Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan, jonka työllistymistä vaikeuttaa esim. pitkä työttömyys, ammattitaidon puute, vamma tai sairaus. Palkkatuki on harkinnanvarainen ja perustuu työnhakijan tarpeisiin.  TE-toimisto arvioi kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammattitaitoa, osaamista ja työllistymistä.

TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan. 

Kempeleen kunta palkkaa kempeleläisiä pitkään työttömänä olleita (pääasiassa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet) palkkatukityöhön kunnan omiin yksiköihin. Työntekijöiden valinta tapahtuu palkkaavan yksikön ja TE-toimiston yhteistyönä. TE-toimisto tekee päätöksen palkkatuesta. Pyrimme siihen, että palkkatukityö kestää 8 kk.

 

Ajankohtaista

Työllistämisyksikkö on suljettuna 23.12.2017 - 1.1.2018.

Yhteystiedot

Työnsuunnittelija Heli Luukinen
puh. 050 4636 398
etunimi.sukunimi@kempele.fi