Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

- ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
- vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
- ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Lue lisää http://stm.fi/kuntouttava-tyotoiminta 

Kempeleessä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri toimipisteissä sekä yhdistyksissä ja järjestöissä. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan käynnistämisestä aktivointisuunnitelman mukaisesti.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kautta on myös mahdollisuus varata aika ammatinvalintapsykologille (alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat). Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalta saa tukea ja vinkkejä työhön, koulutukseen ja työkokeiluun liittyen.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Outi Ritvakari p. 050 3163 753.

Ajankohtaista

Työllistämisyksikkö on suljettuna perjantaina 7.12. sekä ajalla 22.12.2018 - 1.1.2019.

Työllistämisyksikön osoite on Tiilitie 2, 2. krs (sosiaalitoimisto).

Yhteystiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Outi Ritvakari
puh. 050 3163 753
etunimi.sukunimi@kempele.fi