Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on

  • ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn.
  • vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta Linkki vie pois www.kempele.fi-sivustolta.

Kempeleessä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kunnan eri toimipisteissä sekä yhdistyksissä ja järjestöissä. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja vastaa kuntouttavan työtoiminnan käynnistämisestä aktivointisuunnitelman mukaisesti.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kautta on myös mahdollisuus varata aika ammatinvalintapsykologille (alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat). Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalta saa tukea ja vinkkejä työhön, koulutukseen ja työkokeiluun liittyen.

Lisätietoa antavat:

  • Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Oivi Piekkola p. 040 6126 052.
  • Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Jaana Tolonen p. 044 4972 201.

Lisätietoa

Yhteystiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Oivi Piekkola
puh. 040 612 6052
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Jaana Tolonen
puh. 044 497 2201
etunimi.sukunimi@kempele.fi

Työllistämisyksikön osoite on Voimatie 6 A, 90440 Kempele