Nuojuan Teatteripaja

Yrittäjien tarinat

Näyttelijän arjesta ei rooleja puutu

Kiertävää teatteria ja draamapajoja tuottava Nuojuan Teatteripaja aloitti Kempeleessä syksyllä 2014. Yrittäjä, näyttelijä, draamakasvattaja ja neljän pienen pojan äiti Tuija Nuojua kiittelee kuntaa lastenhoitokuvioiden järjestymisestä:

”Kunnassa ymmärrettiin hyvin, että yrittäjän arki ei aina noudata tuttua kahdeksasta neljään -kaavaa.”

Vasen kuva: Teija Soini

Myös Nuojuan puoliso on teatterialalla ja kun vanhempien työajat ovat epäsäännölliset, päivähoidon järjestyminen joustavasti oli yrittäjyyden kannalta välttämätöntä. Parhaillaan Nuojua kiertää RÄPpinokkio ja Sutun setti –lastenteatteriesitystensä kanssa ympäri Oulun seutua. Nuojuan työ vaatii mukautumista moneen eri rooliin: Näyttelijän työ on luovaa ja yrittäjän arki taas varsin järkiperäistä. Nuojua ei näitä työn eri puolia hajauttavana, vaan päinvastoin tasapainottavana tekijänä.

Nuojua kertoo haluavansa tehdä työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Hänen uudet lastenteatteriesityksensä kantavat mukanaan sanomaa välittämisen tärkeydestä ja muutoksen kohtaamisesta avoimin mielin. Lastenteatterin lisäksi Nuojuan teatteripaja tuottaa erilaisia draamapajoja esimerkiksi työyhteisöille ja mielenterveyskuntoutujille.

”Työyhteisöt voivat löytää draamapajoista uutta näkökulmaa toimintaansa. Draamailu johtaa myös parempaan ryhmäytymiseen”, Nuojua kertoo.

Sydämen päätös toi Kempeleeseen

Nuojua on tehnyt lastenteatteria ja draamapajoja aiemmin Uudellamaalla. Muutto Kempeleeseen johtui ”sydämen päätöksestä” palata takaisin kotiseudulle. Kempeleessä perustamansa yrityksen alkumetrien juoksevat kulut Nuojua kattoi ELY-keskuksen starttirahalla. Ensimmäisen vuoden aikana on tarkoitus löytää sopiva toimintamalli ja tuotannolliset kulut katetaan suurelta osin omarahoitteisesti.

Riskejä siis otetaan, mutta Nuojua uskoo vahvasti yrityksen mahdollisuuksiin. Tähän asti teatteripajan keikkamyynti on sujunut erilaisten kontaktien myötä ja Nuojuan mukaan yrityksen markkinointia ja erityisesti myyntiä tulisi vielä kehittää.

Vinkkiä myyntiin voisi löytyä Kempeleen kunnasta: Elinkeinopäällikkö Miia Marjanen kertoo tapaavansa työssään paljon aloittavia yrittäjiä, joiden kanssa pohditaan esimerkiksi myynninedistämistä sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita ja toimintavaihtoehtoja. Marjanen kehottaa uusia yrityksiä käyttämään myös Oulun seudun Uusyrityskeskuksen palveluja, joita Nuojuakin on hyödyntänyt.

”Uusyrityskeskuksesta saa apua sekä suunnitteluun että käytännön asioihin yrityksen alkuvaiheessa. Yrittäjän on hyvä keskustella yrityksensä toiminnasta usean eri tahon kanssa, jotta asioihin saadaan monta näkökulmaa”, Marjanen ohjeistaa.

Nuojuan Teatteripajan kotisivu