Zeniitin KM-tontin luovutus

Kunta hakee toimijaa Zeniitin matkailu- ja virkistysalueen ykköstontille moottoritieramppien juureen! Tontin kaavamerkintä on KM eli liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Lisäksi tontille voi sijoittaa polttonesteen jakelutoimintoja.

Kuva: tontin sijainti opaskartalla

Zeniitin matkailu- ja virkistysalue rakentuu Kempeleen ja Oulun rajan tuntumaan entisen soranottoalueen ympärille. Vanha avolouhos täyttyy vedellä, ja kirkasvetisestä kalliojärvestä tulee matkailualueen sydän. Alueelle on kaavoitettu asuntoja, urheilu- ja yritystoimintoja sekä matkailua palvelevia toimintoja. Hiekkaranta ja retkeilyreitistöt sekä monipuoliset ympäristön palvelut tulevat houkuttelemaan paikallisia ja matkailijoita viipymään alueelle. Lisätietoja Zeniitin matkailualueesta saat Zeniitin sivuilta.

Kuva: Havainnekuva Zeniitin matkailu- ja virkistyalueesta.

Nyt haettavana olevan tontin kaavalliset mahdollisuudet:

- Tontin ala on 14 313 m² ja rakennusoikeus 5725 k-m²
- Tonttiin voidaan yhdistää eteläpuolinen tontti, jonka ala on 4144 m² ja rakennusoikeus 1658 k-m²
- Päivittäistavarakaupan määrän on oltava alle 5000 k-m²
- Vähittäistavarakaupan määrän on oltava alle 10 000 k-m²
- Tontille voi sijoittaa majoitusta 10% rakennusoikeudesta.
- Rakentamisen on oltava vetovoimaista ja viihtyisää matkailun ympäristöä.
- Alueelle sijoittuvan liikerakentamisen tulee olla laadultaan erityisesti matkailu-, harrastus- ja vapaa-ajantoimintoja tukevaa kauppaa.

Tontti sijoittuu välittömästi Ouluntullin rampin juureen etelästä päin tullessa. Ramppi kääntyy yksisuuntaisena vapaana oikeana suoraan Huilaajapolun päähän. Poiskäynti alueelta tapahtuu Huilaajantien ja Lomailijantien kautta. Haettava tontti on korttelin 27048 tontti 1 sekä mahdollinen laajennusalue tontti 2.

Alueen karttoja ja ohjeita:

- Alueen kaavakartta
- Alueen katusuunnitelman yleiskartta
- Alueen katusuunnitelmakartta
- Rakennustapaohje

Kuva: tontin sijainti summittaisesti ilmakuvassa. Kuva kesältä 2022; tämän jälkeen alueelle on rakennettu kadut.

Kunta toivoo alueelle erityisesti seuraavia toimintoja:

- Polttonesteen jakelu, sähköauton lataus ja muut autojen energiamuotojen tankkaukset
- Huoltoasematoiminnot
- Päivittäistavaramyynti
- Kahvila- ja ravintolapalvelut
- Lähituotteiden myynti
- Muut matkailua tukevat palvelut
- Liityntäpysäköinnin mahdollistaminen henkilöautoille

Kuva: Zeniitin ympäristöstä rakennetaan houkutteleva matkailuympäristö.

Kempeleen kunta odottaa hankeaihioita tontin kehittämiseksi 31.3.2023 mennessä. Hankeaihioiden perusteella käydään jatkoneuvotteluja ja sovitaan tontin varaamisesta hankkeen eteenpäin viemiseksi. Hankeaihiot lähetetään osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi otsikolla "Zeniitin KM-tontti".

Hankeaihioiden sisältö:

- Hankkeeseen ryhtyvät yritykset / tontin varaajat
- Esittely tontille tulevista toiminnoista ja yrityksistä
- Toteuttamisen aikataulu
- Rakentamisen suunnittelun lähtökohdat

 

Lisätietoja:
Elinvoimajohtaja Miia Marjanen, 050 316 9701, miia.marjanen@kempele.fi