Senioritalo

Kempeleen kunta etsii toteuttajaa / rakentajaa kuntakeskuksessa sijaitsevalle tontille. Tontin osoite on Kirkkotie 20 ja kaavamerkintä Y (yleisten rakennusten korttelialue). Tontin koko on 3731 m2 ja rakennusoikeus 1492 k-m2. Kaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen, mutta hakija voi esittää myös kolmeen kerrokseen rakentamista. 

Tontti  summittaisesti ilmakuvassa

Tonttiin liittyvää materiaalia:

Kunta pyytää tarjouksia tontin rakentamisesta 31.3.2022 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi. Tässä tarjouskilpailussa ei sovelleta hankintalakia, koska Laki julkisista hankinnoista ei koske kunnan omaisuuden luovutusta.

Vähimmäisvaatimukset tarjouksille:

 • Tarjoajalla arvioidaan olevan riittävät taloudelliset resurssit hankkeeseen ryhtymiseksi 
 • Rakennukseen tulee senioriasumista (ei tehostettua palveluasumista)

Muut arviointikriteerit: Kempeleen kunta voi arvioida muun muassa alla olevia seikkoja, mutta arvointi ei rajoitu näihin seikkoihin:

 • Rakennuksen arkkitehtuuri ja tontin käyttösuunnitelma, soveltuvuus ympäristöön (tontti sijoittuu museon viereen)
 • Tontista tarjottava vuokrahinta
 • Asukkaiden yhteiset tilat
 • Tarjoajan toimintakonsepti; asumisen mahdolliset lisäpalvelut
 • Omistus- / vuokra-asumisen mahdollisuudet
 • Hinta asukkaalle / neliöhinta
 • Mahdollisuus tarjota yhteiskäyttöistä parkkipaikkaa viereisen museon asiakkaille
 • Tarjoajan luottoluokitus ja liikevaihto
 • Referenssit aiemmista kohteista

Tarjoajaa pyydetään esittämään vapaamuotoisesti vastauksia yllä oleviin vähimmäisvaatimuksiin ja arviointikriteereihin sekä halutessaan muita hanketta tukevia seikkoja.

Lisätiedot:
Miia Marjanen
elinkeinojohtaja
050 316 9701
miia.marjanen@kempele.fi