Palvelutontin luovutuskilpailu

Kempeleen kunta laittaa avoimeen hakuun Linnakankaalla sijaitsevan yleisten rakennusten (Y) tontin. Tontin osoite on Tuhkimonkaarre 7 . Tontin koko on 8960 m2 ja rakennusoikeus 1792 k-m2. Kaava mahdollistaa rakentamisen kahteen kerrokseen. 

Tontin sijainti ilmakuvassa

Tonttiin liittyvää materiaalia:

Tontille haetaan ikääntyneiden asumiseen suunnitteltuja rakennuksia. Asunnot voivat olla itsenäisesti asuville suunnattuja omistus-, vuokra-, osuuskunta- tai asumisoikeusasuntoja, senioritalo, yhteisöllistä asumista, palvelutalo tai tehostetun palvelun yksikkö. Tontin käyttösuunnitelma voi sisältää myös useampaa eri tyyppistä asumismuotoa. Kaavamerkinnän mukaisesti rakennuksissa on oltava hoivaan tai muihin ikääntyvien palveluihin liittyviä osia, ei pelkkiä esteettömiä huoneistoja. Rakentaminen voidaan suorittaa kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisen laajuus on vähintään 900 k-m²

Kunta pyytää tarjouksia tontin rakentamisesta 28.2.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kempele.fi. Tässä tarjouskilpailussa ei sovelleta hankintalakia, koska Laki julkisista hankinnoista ei koske kunnan omaisuuden luovutusta.

Vähimmäisvaatimukset tarjouksille

 • Tarjoajalla arvioidaan olevan riittävät taloudelliset resurssit hankkeeseen ryhtymiseksi
 • Suunnitelman on sisällettävä kaavamerkinnän mukaista ikääntyneiden asumista


Muut arviointikriteerit

Kempeleen kunta voi arvioida muun muassa alla olevia seikkoja, mutta arvointi ei rajoitu näihin seikkoihin:

 • Tontin käyttösuunnitelma
 • Hankkeen vaiheistus
 • Tontista tarjottava osto/vuokrahinta (pohjahinta on 18 €/m² tai vuokra 7% myyntihinnasta)
 • Asukkaiden yhteiset tilat
 • Tarjoajan toimintakonsepti ja mahdolliset asukkaille tarjottavat lisäpalvelut
 • Luonnonympäristön huomiointi
 • Rakennuksen muunneltavuus
 • Vähähiilisyys ja kestävä rakentaminen
 • Tarjoajan luottoluokitus ja liikevaihto
 • Referenssit aiemmista vastaavista kohteista


Tarjoajia pyydetään esittämään vapaamuotoisesti vastauksia yllä oleviin vähimmäisvaatimuksiin ja arviointikriteereihin sekä halutessaan muita hanketta tukevia seikkoja. Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että 1.1.2023 lähtien ikääntyneiden palveluiden järjestämisestä vastaa hyvinvointialue.

Lisätiedot:
Miia Marjanen
elinvoimajohtaja
050 316 9701
miia.marjanen@kempele.fi