Lisää kauppaa

HILMA - Julkiset hankinnat

Tietoa Kempeleen kunnan ja muiden julkisten organisaatioiden tarjouspyynnöistä saat HILMAsta.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan.

Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Lisää kauppaa -portaali

Oulun Kauppakamari on avannut alueensa suurhankkeiden kotimaisuusasteen maksimoimiseksi ja yritysverkostojen vahvistamiseksi Lisää kauppaa -yritysportaalin.Suurhankkeiden arvo on noin 15 miljardia euroa 2012-2020 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella.

Pääset käyttämään julkista, kaikille avointa portaalia sekä työpöytäkoneilla että mobiililaitteilla. Kun haluat rekisteröidä yrityksesi tiedot portaaliin, voit tehdä sen ilmaiseksi Oulun Kauppakamarin jäsenenä.

Tavoitteena on saada alueen yrityksille suurhankkeista lisää liiketoimintaa portaalin avulla ja saada osaltaan suurhankkeisiin liittyvä tarjonta ja kysyntä kohtaamaan. Muun muassa energia- ja kaivoshankkeiden sekä eri palvelualojen tilaajat löytävät portaalista alueen osaamis- ja kapasiteettitarjonnan. Vastaavasti toimittajat löytävät tarvitsemansa yhteistyökumppanit toimitusketjuunsa tilauskantansa toteuttamiseen.

Tarve portaalille pohjautuu käynnissä oleviin toimenpiteisiin suurhankkeissa, kuten esimerkiksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa. Fennovoima kannustaa laitostoimittajia kumppaneineen käyttämään alihankinnassa suomalaisia yrityksiä. Tietoa paikallisista yrityksistä on toimitettu, mutta tiedon välitykseen tarvitaan selkeä toimiva työkalu, jotta alueen tarjonta saadaan kattavasti esille.

Portaaliin pääset oikealla olevasta kuvasta klikkaamalla.

 

 

Lisää kauppaa portaali - More Business