Zatelliitin alueen liikennejärjestelyt

Zatelliitin yritysalue sijoittuu Zeppeliinin ja keskustan väliin moottoritien laatukäytävän alueelle. Liikennöinti alueelle tapahtuu nykyisin ainoastaan Ketolanperäntien kautta. Tähän saakka ongelmana on ollut alueen saavutettavuus, sillä etenkin ruuhka-aikaan liikennöinti ”pussinperälle” on ollut hankalaa.

Yritystoiminnan olosuhteiden parantamiseksi Kempeleen kunta on kaavoittanut Zatelliitin aluetta edelleen. Tiejärjestelyiden osalta kaava on vahvistunut, ja yritysalueiden osalta kaava vahvistuu loppuvuodesta 2017. Vuonna 2015 rakennettiin Zatelliitintien jatke Komeetantielle sekä kevyen liikenteen väylä Zatelliitintien viereen. Uusien ramppien ja yritysalueen sisäisten teiden rakentaminen alkaa 2017.  

Tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantumisen myötä saavutetaan alueelle yritystoiminnan kasvua sekä uusia työpaikkoja. Hankkeen pitkän aikavälin vipuvaikutuksena tuotannollisten yritystilojen rakentamisen investointien arvo on noin 95 M€.

RahoittajatLisätietoja

Kunnallistekniikkapäällikkö
Eelis Rankka
p. 050 4636 502