Kaapo-hanke

Kempeleen kunta on mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoimassa, EAKR-rahoitteisessa KAAPO - Kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa -hankkeessa.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015-31.12.2017.

Hankkeen aikana tehdään hankekuntien kanssa sovituille alueille ja yhdessä sovituin kehittämistavoittein konkreettisia ydinkeskustojen kehittämissuunnitelmia sekä taajamaympäristöjen kehityshankkeita.

Hankkeessa mukana: Haapajärvi, Kalajoki, Merijärvi, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjoki, Raahe, Siikalatva, Utajärvi, Ylivieska.

Osallistuville kunnille laaditaan alueiden omista tavoitteista riippuen esimerkiksi toiminta- ja yhteistyömalli (kuntakeskuksen kehittäminen), yrityspuistojen kehittämissuunnitelma tai energiaomavarainen aluesuunnitelma (kunta/liikekeskus/yrityspuisto).

Kempeleen kunnan tavoitteena hankkeessa on keskeisten yritysalueiden ulkoisen ilmeen kohentaminen, vetovoimaisuuden ja opastuksen kehittäminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueiden yrittäjien kanssa.

Kempeen kuntaan on laadittu yritysalueiden yleinen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan kantaa mm. alueiden opastukseen, siistimiseen sekä aitaukseen.

Riihivainio ja Kempeleen logistiikkakeskus:

 Paituri

 Hakamaa

  • Hakamaan eteläosan rakennetun ja viheralueen rajapintojen suunnittelu (v. 2015)
  • ympäristöpalveluissa mietitään Hakamaan alueen katualueiden perusratkaisut ja kaavarungon suunnittelutyön pohjatiedoksi
  • Hakamaan olevan pienteollisuus- ja yritysalueen nykytilan tarkempi tarkastelu, ja laadittujen yrityspuisto-ohjeiden soveltaminen vanhalle Hakamaan alueelle (v. 2016-2017), erityishuomio radanvarsinäkymien siistimiseen
  • ympäristöpalveluissa laaditaan asemakaavan muutos Hakamaan teollisuus- ja yrityspuiston laajennusalueelle taajaman osayleiskaava 2040:n ehdotusvaiheen mukaan
  • Alueen analyysikartta nykytilanteesta
  • Alueen yleissuunnitelma
  • Risteysalueen havainnekuva

 Ollakka

 

TAVOITTEENA YRITYSPUISTOJEN OHJEISTUKSEN ERITYISYYS / KEMPELELÄISYYS

RahoittajatLisätietoja

Elinkeinojohtaja Miia Marjanen
p. 050 3169 701
etunimi.sukunimi@kempele.fi