Elinkeinoelämän kehittämishankkeet

Kempeleen kunta toteuttaa ja hallinnoi omia kehittämishankkeita, joiden lisäksi kunta on mukana muiden toimijoiden hallinnoimissa hankkeissa.

Kehittämishankkeiden tavoitteena on yritysten toimintaympäristön ja kilpailukyvyn sekä kunnan vetovoimaisuuden parantaminen.

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet:

Linnakallio masterplan

Zatelliitin alueen liikennejärjestelyt

Kaapo-hanke

Vähähiilisyydestä kilpailuetua